نحوه انعقاد قرارداد مرابحه نحوه انعقاد قرارداد مرابحه

روش انعقاد قرارداد مرابحه بدین ­ترتیب می­باشد که بعد از انجام تشریفات تعیین کالا/خدمت و شناسایی فروشنده/ فروشندگان اصلی و توافق روی قیمت و نرخ سود، مشتری نسبت به تنظیم و ارائه تعهدنامه خرید کالا/ خدمت اقدام نموده و سپس بانک طی قرارداد تسهیلاتی مرابحه به مشتری وکالت می‌دهد تا وی کالا را برای بانک خریداری و نسبت به تهیه و ارائه فاکتورهای مربوطه به بانک اقدام نماید. با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مرابحه، بانک اختیار انتخاب، خرید و تحویل اموال یا خدمات موضوع مرابحه را به متقاضی واگذار نموده و مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای لازم درخصوص موضوع مرابحه به عهده متقاضی می باشد. پس از تنظیم قرارداد، پرداخت تسهیلات از طریق صدور چک انجام و مشتری می­تواند با مراجعه به فروشنده/فروشندگان ، کالایی را که خریداری نموده، تحویل بگیرد.
در صورتی که مشتری پیش‌فاکتورهای متعددی را برای بررسی به بانک دهد، بانک به مشتری اعلام می‌نماید که کدام پیش‌فاکتور را انتخاب و پذیرفته است.


توضیح 1: لازم به ذکر است در قرارداد فوق، کالاهایی که نیاز به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی دارند مانند معاملات زمین، مسکن و...، پس از تنظیم قرارداد داخلی در بانک، تشریفات انتقال قطعی ملک در دفاتر اسناد رسمی با حضور نماینده بانک ترتیب داده می­شود.
توضیح 2: کالا یا خدمت مورد مرابحه و نیز بهای آن باید در قراردادهای مرابحه به صراحت عنوان گردد.