تخفیفات قابل اعطا در تسهیلات مرابحه تخفیفات قابل اعطا در تسهیلات مرابحه

الف) تخفیف در قیمت
بانک می­تواند با اخذ تخفیف از تامین کنندگان کالا یا خدمات نسبت به واگذاری آنها به متقاضیان، در قالب قرارداد مرابحه، اقدام ‌نماید. که هرگونه تخفیف دریافتی توسط بانک از تأمین­کننده کالا از قیمت تمام شده کسر خواهد شد و در واقع منفعت دریافت تخفیف به مشتری بانک (سفارش­دهنده خرید)  خواهد رسید.
ب) تخفیف در بازپرداخت

  1. در صورتی که مشتری اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ تسهیلات مرابحه نماید یا اقساط تسهیلات خود را در مرابحه نسیه اقساطی زودتر از موقع مقرر پرداخت و تسویه نماید، بانک می‌تواند متناسب با مدت باقی‌مانده، پاداشی در قالب تخفیف (جایزه خوش‌حسابی و یا تخفیف سود) برای مشتری لحاظ نماید. به عبارت دیگر در صورتی که دریافت‌کننده تسهیلات قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به مشتری اعطا می‌نماید.
  2. در صورت تسویه نقدی مرابحه نسیه اقساطی، (غیر از بخش مسکن) قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری به نسبت اقساط زود‌پرداخت توسط مشتری، 90‌% از سود مستتر در اقساط زود‌پرداخت به عنوان تخفیف سود لحاظ گردیده و 10% آن به حساب درآمد (سود تسهیلات) منظور می‌گردد.
  3. در صورت تسویه نقدی مرابحه بخش مسکن کل سود مستتر در اقساط زود‌پرداخت به عنوان تخفیف سود در نظر گرفته می شود. لیکن به ازای هر قسط زودپرداخت، مبلغ 000ر5 ریال از مشتری کارمزد دریافت می گردد.

4- تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی پرداختی با اقساط ساده و پلکانی مشمول دریافت جایزه خوش­حسابی می‌باشند.
5- مبالغ واریزی پیش از موعد مشتری تابع ضوابط و مقررات تخفیف سود بوده، از مانده بدهی تسهیلات اولیه کسر و جزء قسط­های آتی بدهی لحاظ نخواهد گردید.
6- نرخ جایزه خوش‌حسابی معادل دو درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی می‌باشد.
7- جایزه خوش‌حسابی به اصل اقساط ماهیانه تعلق می‌گیرد.
8- اقساط زودپرداختی قبل از سررسید تا 6 قسط مشمول جایزه خوش‌حسابی می‌گردند.
9- اقساط زودپرداختی 7 قسط و بیشتر بنا به درخواست کتبی و انتخاب مشتری مشمول جایزه خوش‌حسابی یا تخفیف سود به صورت تقلیل مبلغ اقساط یا کاهش تعداد اقساط می‌شوند.
10- درصورت عدم تکمیل و انتخاب یکی از سه گزینه پیش­بینی شده در فرم ذیربط تمامی اقساط پرداختی مشتری مشمول جایزه خوش­حسابی خواهندشد. در این حالت مبالغ واریزی مشمول تخفیف ناشی از واریزی بصورت یک­جا در مقطع واریز نبوده، ولی تخفیف سود در مقطع واریز تمامی مبلغ تسهیلات- چنانچه قبل از سررسید قرارداد باشد- به نسبت مدت باقیمانده تا پایان مدت قرارداد به حساب منظور خواهد شد.
11- مشتریانی که با پرداخت پیش از موعد اقساط موضوع بند 9 از مزایای تخفیف سود (کاهش تعداد اقساط و یا تقلیل مبلغ قسط) استفاده می‌نمایند، سررسید قسط بعدی بلافاصله پس از کاهش تعداد اقساط و یا تعیین مبلغ قسط جدید خواهد بود.
12- در صورت استفاده مشتری از مزایای مندرج بشرح بند 11 ضروری است، همکاران شعب توضیحات لازم را درخصوص سررسید اقساط بعدی به مشتریان ارائه نمایند تا مشمول جریمه دیرکرد اقساط نشوند.
13- با عنایت به موارد یاد شده، فرم ذیربط جهت درخواست مشتریان و استفاده از مزایای جایزه خوش حسابی تهیه شده است که ضروری است فرم مزبور در سه نسخه تکمیل و پس از امضای مشتری توسط متصدی امور بانکی مربوطه و مسئول خدمات بانکی یا معاون شعبه و یا مسئول شعبه امضاء و یک نسخه ضمیمه سند بستانکار پرداختی، نسخه دوم تحویل مشتری و نسخه سوم در پرونده تسهیلاتی مشتری ضبط گردد. لازم بذکر است که برای اقساط پرداختی پیش از موعد 1 الی 6 قسط نیازی به تکمیل فرم نبوده و جایزه خوش حسابی اقساط پرداختی موصوف به حساب تسهیلاتی مشتریان منظور خواهد شد.
14- با توجه به اينكه در كاهش تعداد اقساط و تقليل مبلغ اقساط، اطلاعات مندرج در سرلوحه تسهيلاتي بر اساس اطلاعات جديد (تعداد اقساط، سود سال‌هاي آتي و...) تغيير مي‌يابد، لذا جهت اعمال مقررات جديد، انعقاد           توافق­نامه‌ای كه توسط اداره کل حقوقي تهيه شده است الزامي خواهد بود. ضمناً به منظور حفظ سابقه تسهيلاتي مشتري لازم است قبل از تغييرات در سرلوحه يك نسخه رايانه‌اي از گردش كامل عمليات اخذ و جهت مراجعات بعدي در پرونده تسهيلاتي ضبط گردد.
15- در صورتي كه اقساط دريافتي مربوط به ساير شعب باشد، لازم است هر دو نسخه مزبور پس از تكميل توسط مشتري و همكاران شعبه همراه با سند مربوطه به شعبه مبدأ ارسال گردد و در حالتي كه مشتري از مزاياي تخفيف سود به صورت كاهش تعداد اقساط و يا تقليل مبلغ اقساط استفاده مي‌نمايد، ضروري است مشتري جهت انجام مراحل موضوع بند 14 و تعيين تعداد اقساط باقيمانده و يا دريافت كارت اقساط جديد به شعبه مبدأ مراجعه نمايد.
16- تقلیل مدت، تعدیل نرخ سود تسهیلات، افزایش مدت فقط به صورت موردی و با مجوز هیئت مدیره محترم بانک، امکان‌پذیر است. ضمناً جایزه خوش حسابی و جریمه دقیقا همانند مرابحه اقساطی با روش تقسیط ساده محاسبه می‌شود.
17- تخفیف سود ناشی از واریز یکجای بخشی از مانده بدهی در تقسیط پلکانی مانند تسهیلاتی که به صورت ساده تقسیط شده‌اند، از تقسیط مانده بدهی پس از کسر مبلغ واریزی یک­جا برای مدت باقیمانده محاسبه می‌شود. برای تخفیف سود با کاهش مبلغ اقساط ابتدا مبلغ واریزی یک­جا از مانده بدهی کسر شده و مانده بدهی جدید برای تعداد اقساط باقیمانده هنگام واریز یک­جا به صورت پلکانی تقسیط می‌شود.

بدیهی است تقسیط مانده بدهی، باعث خواهد شد که دوره اقساط پلکانی از ابتدا شروع شود به عنوان مثال تسهیلاتی که به صورت پلکانی سالانه تقسیط شده و پس از پرداخت 17 قسط درخواست تقلیل مدت ارائه می‌شود، پس از تقلیل مدت، دوره 12 ماهه پلکانی اقساط از ابتدا شروع می‌شود و پرداخت اقساط برای یک دوره 12 ماهه          و 5 قسط از دوره دوم، ملاک قرار نمی‌گیرد.