شرایط متقاضی تسهیلات مرابحه شرایط متقاضی تسهیلات مرابحه

  1. متقاضی باید صلاحیت فنی، تخصصی، ظرفیت مالی، اعتباری و توانایی لازم را برای انجام معامله و ایفای تعهدات قراردادی داشته باشد.
  2. در صورتی که متقاضی، شخص حقوقی باشد موضوع معامله باید با نوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه مطابقت داشته باشد.
  3. در صورتی که متقاضی، شخص حقیقی باشد، باید دارای اهلیت‌های قانونی (عاقل، بالغ و رشید) برای انجام معامله باشد.
  4. متقاضی باید قصد و رضای انجام معامله را داشته باشد.
  5. متقاضی نباید ممنوعیتی در تصرف اموال خود داشته باشد.
  6.  متقاضی باید دارای حداقل یکی از انواع سپرده های بانک مسکن با اولویت قرض­الحسنه جاری و پس­انداز باشد. ضوابط مربوطه طی سیاست­های اعتباری سالیانه بانک به واحدهای اجرایی ابلاغ می­گردد.
  7. عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبق ضوابط مربوطه یکی از شرایط اساسی امکان پرداخت تسهیلات می­باشد