معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل کارپردازی - معاون تجهیز

رضا طرازیان
اداره کل کارپردازی - معاون تجهیز
تلفن : 021-75358294
نمابر : 021-26204890
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8