معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل آمار و اطلاعات - معاون آمار و بررسی

سوران بیدار
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون آمار و بررسی
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -