معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل حسابداری - معاون

احمد حمزه گرکانی
اداره کل حسابداری - معاون
تلفن : 021-66749653
نمابر : 021-66709659
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن