پرداخت تسهیلات مرابحه « جهت کالاهای مصرفی بادوام و خودرو » پرداخت تسهیلات مرابحه « جهت کالاهای مصرفی بادوام و خودرو »

شرایط کالا

بانک مسکن به ­منظور تأمین منابع مالی لازم برای مشتریانی که قصد خرید کالای مصرفی بادوام و خودرو را دارند، اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب عقد مرابحه (نقدی، نسیه و ترکیبی نقد و نسیه) می­نماید.

تعریف : به کالاهایی که پس از تولید مستقیماً قابلیت مصرف داشته و عمر مفید آنها بیش از یک سال می‌باشد کالاهای مصرفی بادوام می‌‌گویند. کالاهای مذکور شامل موارد زیر می‌باشد:
اتومبیل سواری، موتور سیکلت، انواع فرش، یخچال، فریزر، اجاق­ گاز، تلویزیون، ضبط صوت، ویدئو، رایانه، ماشین­ لباسشویی، ماشین­ظرفشویی، مبلمان، چرخ خیاطی و سایر کالاهای مشابه با عمر مفید بیش از یک سال به تشخیص بانک.
توضیح: کالای مصرفی ساخت داخل، نو و دست اول باشد .

شرایط اعطای تسهیلات 

1- اخذ تقاضا و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید، مصرف و استفاده مستقیم این قبیل کالاها، قبل از خرید کالاهای مذکور توسط شعبه الزامی می‌باشد. در مرابحه بانکی که از نوع مرابحه سفارشی می‌باشد بانک قبل از درخواست مشتری اقدام به خرید کالا نمی‌نماید و پس از مراجعه مشتری و ارائه تقاضای کالا اقدام به خرید آن کالا یا خدمت نموده، سپس با احتساب سود معین آن را می‌فروشد.
توضیح: اشخاص و یا واحدهایی که قصد فروش کالاهای مورد تقاضا را داشته باشند، نمی توانند از تسهیلات مذکور برخوردار گردند.  
2- اعلام قیمت مرابحه کالا و نحوه بازپرداخت (نقد، نسیه و یا ترکیبی نقد و نسیه) موضوع این دستورالعمل توسط بانک به خریدار الزامی می‌باشد.
توضیح: لازم به ذکر است، در حال حاضر بازپرداخت تسهیلات مرابحه جهت خرید خودرو، صرفا به صورت نسیه (اقساطی) امکان­پذیر می باشد.
3- نرخ سود تسهیلات مرابحه پرداختی به موجب این دستورالعمل بر مبنای نرخ سود عقود مبادله‌ای مندرج در سیاست‌های اعتباری سالیانه می‌باشد. ضمناً نحوه محاسبه سود انواع مرابحه اعم از سود فروش و سود تقسیط و...، طبق دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می­باشد.
4- ملاک محاسبه میزان تسهیلات مرابحه جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام 80% قیمت رسمی آنها می‌باشد که در حال حاضر (سال 1393) نباید از 70 میلیون ريال جهت خرید خودرو و 40 میلیون ريال جهت خرید سایر کالاهای مصرفی با­دوام تجاوز نماید.
توضیح 1: لازم به ذکر است مابه التفاوت قیمت کالای خریداری شده و تسهیلات اعطایی، به عنوان پیش­دریافت توسط مشتری تامین می­گردد.
توضیح 2: منظور از قیمت رسمی، قیمتی است که کارخانجات تولیدکننده یا نمایندگی‌های فروش و یا فروشگاه­های معتبر مکلفند کالاهای خود را به آن قیمت به فروش رسانده و آن را در برگ فروش ممهور به مهر خود درج نمایند.
5- در خصوص خرید خودرو، متقاضی می‌تواند نسبت به خرید کالاهای موضوع این دستورالعمل از کارخانجات تولیدکننده و یا از نمایندگی‌های مجاز اقدام نماید.
توضیح: در اعطای تسهیلات خودرو، جهت جلوگیری از هرگونه سوء­استفاده احتمالی می‌بایست در صورتي كه شركت­هاي سازنده خودرو و صادركننده پيش­فاكتور داراي حساب نزد شعب تابعه اين بانك باشند، واريز وجوه مربوط به تسهيلات مذكور به حساب شركت‌هاي سازنده خودرو الزامي بوده، در­غيراين­صورت صدور چك تسهيلاتي در وجه شرکت سازنده خودرو امکان­پذیر مي­باشد.
6- متقاضیان تسهیلات به شرح این دستورالعمل می‌باید کالاها را از فروشندگانی خریداری نمایند که دارای شماره (کد) اقتصادی باشند. لیکن مادامی که برای فروشندگان شماره اقتصادی صادر نشده باشد، ارائه فاکتور توسط متقاضیان از فروشندگانی که دارای کد ملی (برای اشخاص حقیقی فروشنده) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی فروشنده) به جای شماره اقتصادی، قابل قبول خواهد بود.
7- نحوه وصول مبلغ تسهیلات مرابحه منعقده (اعم از نقدی و نسیه) طبق دستور‎العمل مرابحه تعیین خواهد گردید. ضمناً سررسید اقساط بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد مرابحه تعیین می‌گردد.

مدت بازپرداخت تسهیلات 

در حال حاضر (سال 1393)، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی مرابحه جهت کالاهای مصرفی بادوام حداکثر 24 ماه و برای تسهیلات خودرو، حداکثر 36 ماه تعیین می‌گردد.

سقف تسهیلات قابل پرداخت 

1- سقف تسهیلات مرابحه جهت خرید کالای بادوام، نو و دست­اول از محل تولیدات داخلی در حال حاضر (سال 1393) حداکثر به مبلغ 40 میلیون ريال می‌باشد.
2- سقف تسهیلات مرابحه خرید خودرو در حال حاضر (سال 1393)  مبلغ 70 میلیون ريال می‌باشد.

سایر موارد 

1- سایر موارد مربوط به پرداخت تسهیلات مرابحه کالاهای مصرفی بادوام، اعم از روش، نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه پرداخت بهای کالاها، نحوه محاسبه سود، بیمه و... تابع دستورالعمل عقد مرابحه می­باشد.
2- نحوه، میزان و نوع وثایق طبق مفاد دستورالعمل مرابحه و نیز دستورالعمل تضمینات و وثایق بانکی اخذ خواهد گردید.

** لازم به ذکر در روش بازپرداخت ترکیبی، نحوه صدور کارت قسط و بازپرداخت تسهیلات، بدین صورت است که قسط اول در پایان مدت تنفس و به میزان مبلغ سود دوران تنفس شناسایی می گردد، لکن بعد از اتمام مهلت تنفس دوران تقسیط آغاز شده و مشتری یک ماه بعد از خاتمه مهلت تنفس باید نسبت به پرداخت مبلغ قسط تسهیلات مرابحه اقدام نماید.
به دلیل اینکه در چنین شرایطی، مبلغ سود دوران تنفس تحت عنوان قسط اول تعیین گردیده، لذا چنانچه مشتری بعد از اتمام مدت تنفس و شروع دوران تقسیط نسبت به بازپرداخت کسری از بدهی اقدام نماید، باید مبلغ واریزی به نسبت مبلغ سود دوران تنفس، جریمه (شامل جریمه سود دوران تنفس و جریمه قسط) و مبلغ قسط ( شامل اصل و سود تقسیط تسهیلات) تسهیم بالنسبه گردد.