نماز ليله الدفن مرحوم ابوالقاسم رحيمي اناركي نماز ليله الدفن مرحوم ابوالقاسم رحيمي اناركي

 

 

پيكر مدير عامل بانك ابوالقاسم رحيمي اناركي در روز دوشنبه مورخ 99/2/8 به خاك سپرده شد و امشب همه با هم نماز ليله الدفن اين مقام والا و بزرگ مرد بانك مسكن را به پاسداشت همه خوبی ها و خدمات آن مرحوم اقامه خواهيم كرد.

كيفيت اقامه نماز ليله الدفن:

مستحب است در شب اول قبر دو ركعت نماز وحشت بعد از نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح براي ميت بخوانند.

در ركعت اول بعد از حمد، يك مرتبه آيه الكرسي و در ركعت دوم بعد از حمد، ده مرتبه سوره قدر بخوانند،

و بعد از سلام نماز بگويند: "اللهم صلي علي محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الي قبر ابوالقاسم رحيمي اناركي فرزند هدايت اله"