سوالات متداول سوالات متداول

سقف دوفقره تسهیلات ( به پدر و فرزند و یا مادر و فرزند) ازمحل اوراق گواهی حق تقدم برای احداث یک واحد مسکونی به چه میزانی می باشد ؟

تهران= 80 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان)
مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 70 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 35 میلیون تومان)
سایر شهرها= 60 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 30 میلیون تومان)


سوالات متداول سوالات متداول