سوالات متداول سوالات متداول

رمز دوم مسکن کارت جهت انتقال وجه و پرداخت قبوض از طریق سیستم پرداخت های اینترنتی چگونه ایجاد می شود؟

از تاریخ 20/10/88 تمامی مشتریان بانک قادر می باشند پس از دریافت رمز دوم ( pin 2 ) از طریق دستگاههای خودپرداز بانک از سرویس های انتقال وجه شتابی و پرداخت قبوض طریق اینترنت در وب سایت بانک استفاده نمایند. برای ایجاد رمز دوم مسکن کارت باید از طریق ATM بانک مسکن، منوی تغییر رمز، اقدام به تولید رمز دوم ( حداقل 5 کاراکتر و حداکثر 12 کاراکتر ) نمود

سوالات متداول سوالات متداول