سوالات متداول سوالات متداول

به چه دلایلی سیستم پرداختهای اینترنتی غیرفعال و رمز اولیه ورود به سیستم مسدود می گردد؟

1- به درخواست مشتری از طریق سیستم و با انتخاب بندغیر فعال کردن سیستم 2- ثبت 3 بار رمز اولیه ورود به سیستم به صورت اشتباه 3- انسداد توسط بانک به علت عدم رعایت مقررات از سوی مشتری 4- دستور مراجع قضایی 5- عدم استفاده از سیستم به مدت طولانی ( حداقل یک ماه )

سوالات متداول سوالات متداول