سوالات متداول سوالات متداول

برای استفاده از خدمات ساتنا چه اقدامی می بایست انجام گیرد؟

متقاضی باید به یکی از شعب بانک مسکن مراجعه و فرم تقاضا تکمیل نماید. همچنین متقاضی می باید در شعبه بانک مبدا و مقصد دارای یکی از حساب های سپرده قرض الحسنه جاری –سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت متمرکز یا غیر متمرکز (کارتی یا دفترچه ای) باشد

سوالات متداول سوالات متداول