پرسش های متداول پرسش های متداول

پس از افتتاح حساب سود در چه تاريخي به حساب مشتری واريز مي شود؟

سود حساب پس از گذشت 30 روز و در پايان هر ماه محاسبه و در اولين روز كاري ماه بعد به حساب واريز مي گردد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار ، نرخ سود علی الحساب درحال حاضر 10 درصد سالانه می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب درحال حاضر 16 درصد درسال می باشد.   

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي چقدر است؟

مبلغ 500.000 ريال می باشد

در صورتیکه سپرده گذار اقدام به فسخ حساب سپرده سرمایه گذاری یکساله قبل ازموعد نماید سود آن به چه صورت محاسبه می شود؟

- در صورت فسخ حساب زیر 30 روز هیچگونه سودی پرداخت نمی شود .

- در صورت فسخ حساب بیش از 30 روز و کمتر از یکسال  ، سود سپرده کوتاه مدت عادی به حساب تعلق می گیرد.

شرایط شرکت در قرعه کشی حساب قرض الحسنه پس انداز عادي چیست ؟

- حفظ حداقل مبلغ 500 هزارریال براي3 ماه متوالي يا 90 روز كامل
- مفتوح بودن حساب در روز قرعه كشي و رعایت حداقل موجودی 500 هزار ریال در حساب

حداقل سن براي افتتاح مسكن كارت با ماهيت قرض الحسنه و همچنين با ماهيت كوتاه مدت چه سني می باشد؟

قرض الحسنه حداقل سن 15 سال و كوتاه مدت حداقل 18 سال تعيين شده است.

آيا طفل صغير مي تواند بنام خود در بانك حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد؟

اطفالي كه به سن 12 سال تمام رسيده باشند مي توانند بنام خود در بانك ، حساب قرض الحسنه افتتاح كرده ليكن پس از رسيدن به سن 15 سال تمام ، حق برداشت از حساب خود را دارند .

حداقل سن برای افتتاح حسابهای کارتی متمرکز وارائه کارت ، 15 سال تمام می باشد.

آیا انتقال حساب سرمایه گذاری بلند مدت یکساله به ساير افراد امكان پذير است؟

تنها بين بستگان درجه يك (پدر- مادر- همسر- فرزند) و به دفعات امكان پذير مي باشد.

آيا برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاري ارائه معرف به شعبه الزامي است؟

معرفي حداقل يك نفر از مشتريان كه نزد شعبه حساب جاري داشته و يا براي رئيس شعبه شناخته شده باشد به عنوان معرف جهت افتتاح حساب الزامي است. 

در صورت فقدان برگ سپرده، سپرده گذار بايد چه اقداماتی راانجام دهد؟

1- مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و اعلام كتبي فقدان برگه سپرده  2 - همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت 3 – تکمیل تعهد نامه داخلي با امضاء و اثر انگشت سپرده گذار در شعبه ذیل تعهدنامه

آيا امكان افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترك وجوددارد؟

دو يا چند نفر مي توانند بطور مشترك بدون در نظر گرفتن نسبت آنها حساب قرض الحسنه را افتتاح نمايند.

پزشكان ، وكلا، و كارشناسان رسمي دادگستري جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاري آيا نيازي به ارائه معرف دارند؟

اين افراد به ترتيب مي توانند با اخذ تائيديد از سازمان نظام پزشكي ، كانون وكلا ، كارشناسان رسمي بدون داشتن معرف ، حساب جاري افتتاح نمايند.

وارث متوفي حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ارائه چه مداركي مي توانند نسبت به دريافت مبلغ و سود متعلقه به سپرده اقدام نمايند؟

وراث بايد دادنامه انحصار وراثت و گواهي مفاصا حساب مالياتي كه موجودي حساب متوفي در آن قيد شده باشد را به بانك تسليم نمايند. سپس مبلغ و سود متعلقه به سپرده به نسبت سهم هريك از ورثه طبق برگ انحصار وراثت بين وراث قانوني تقسيم مي گردد.

مهلت مراجعه برندگان جوايز غيرنقدي حسابهاي قرض الحسنه چه مدت مي باشد و در صورت عدم مراجعه تكليف جوايز آنان چه خواهد شد؟

از تاريخ اعلام كتبي ( به آخرين آدرس مشتري ) شش ماه مي باشد كه در صورت عدم مراجعه، جهت حفظ منافع مشتريان معادل ريالي جايزه ( قيمت خريد جايزه ) به حساب برنده واريز خواهد شد.

چه اشخاصي مي توانند براي طفل صغير (زير 18 سال) حساب قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نمايند؟

هر شخصی ( فرد بالغ ، عاقل و ...) مي تواند حساب قرض الحسنه پس انداز را براي طفل صغير افتتاح نمايد.

آيا امكان افتتاح حسابهای سرمایه گذاری به صورت مشترك وجود دارد ؟

افتتاح حساب بصورت مشترك امکان پذیرمی باشد .

نرخ سود سپرده سرمایه گذاری 6 ماهه در حال حاضر چند درصد است

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب درحال حاضر 14 درصد درسال می باشد. 

رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی چگونه صورت می پذیرد ؟

رفع سوء اثر ازچکهای برگشتی به یکی از روشهای زیر امکان پذیر می باشد:
الف :  تامین موجودی حساب
ب :
ارائه لاشه چک به بانک
ج : ارائه رضایت نامه محضری از ذینفع چک به بانک
د : واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه
ن : ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی
و : ارائه نامه ازمرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایات ازعملیات اجرائی

ارائه مجدد دسته چک به مشتری تحت چه شرایطی امکانپذیر می باشد ؟

الف : درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک
ب : عدم وجود سابقه چک برگشتی و  بدهی غیر جاری  
ج : عدم مسدودی حساب جاری به موجب دستور مرجع قضایی
د : بازگشت حداقل 4/5  از برگه های آخرین دسته چک مشتری ، اعم از صادر شده یا ابلاغ شده

آيا حساب هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي در قرعه كشي بانك شركت داده مي شوند و شرايط شركت در قرعه كشي چيست ؟

امکان پذیر می باشد مشروط به رعایت حداقل 100 دلار در حساب قرض الحسنه ارزی

درصورت مفقود شدن برگ رسيد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت جهت صدورالمثنی چه اقداماتی بایدانجام شود ؟

در خصوص برگ رسيد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مفقود شده ، صدور المثني با اخذ تعهد نامه داخلي و ابطال تمبر مالياتي بر روي آن به همراه ضمانت و امضاء يك نفر ضامن شناخته شده براي بانك و يا اخذ تعهد نامه محضري با مضمون ارائه شده داخلي ( به انتخاب مشتري) توسط شعب بانك انجام مي گيرد.

به چه دلايلي مي توان درخواست مسدود نمودن وجه چك را به بانك ارائه داد؟

1- مفقود شدن چك 2- سرقت يا جعل  3- كلاهبرداري يا خيانت در امانت 4- جرايم ديگر

در صورت مفقود شدن برگ يا دسته چك دارنده حساب چه اقداماتی باید انجام دهد؟

صاحب حساب بايد فقدان آن را كتبا به شعبه مربوطه اطلاع داده و مراتب را به مرجع قضايي اعلام و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي دستور مرجع قضايي را به بانك تسليم نمايد.

كدام دسته از گواهينامه هاي عدم پرداخت چك به عنوان سابقه چك برگشتي در پرونده اطلاعات مشتريان ،موجود در بانك مركزي ثبت مي گردد؟

زمانی که به علت كسر يا فقدان موجودي گواهینامه عدم پرداخت چک ، صادرگرديده ودرمدت 10 روزه مهلت ، دارنده حساب جاری اقدام به تکمیل موجودی حساب خود ننموده باشد  به عنوان سابقه چك برگشتي در پرونده اطلاعات مشتريان موجود بانك مركزي ثبت مي گردد.