پرسش های متداول پرسش های متداول

در صورت فراموش شدن رمز سيستم تلفنبانك چه اقدامي بايد انجام داد؟

در صورتي كه به هر دليل متقاضي رمز خود را فراموش نمايد بايد ضمن به همراه داشتن مدارك شناسايي با مراجعه به شعبه و ارايه درخواست كتبي تقاضاي ابطال رمز قبلي و صدور رمز جديدنمايد.

نحوه استفاده از خدمات تلفنبانك مسكن چگونه است؟

پس از افتتاح حساب مشتري فرم درخواست خدمات ويژه را بر حسب نياز و درخواست خود تكميل مي نمايد و پس از ارايه مدارك شناسايي اصل وکپی(شناسنامه و كارت ملي) نسبت به امضاي قرارداد داخلي با شعبه اقدام مي كند.

سپس رمز اوليه را از شعبه دريافت نموده و با استفاده از تماس تلفني و رمز اوليه مي تواند وارد سيستم شده و رمز ورود و همين طور رمز غير حضوري خود را را به دلخواه تعريف نمايد.

آیا جهت فعال سازي سیستم خدمات الکترونیکی مي توان به همه شعب مراجعه نمود؟

فعال نمودن خدمات الکترونیکی در تمامی شعب بانک مسکن امکان پذیر است .

آيا با مراجعه به هر يك از شعب بانك مسكن مي توان مسكن كارت خودپرداز را تمديد نمود؟

تعویض و یا صدور مسکن کارت در تمامی شعب بانک مسکن امکان پذیر است.

حداقل سن تعيين شده براي صدور مسكن كارت خانوادگي چقدر است؟

حداقل سن جهت دریافت مسکن کارت خانواده در حال حاضر 11 سال تمام مي باشد.

اگركارت هديه منقضي شده ، داراي مانده باشد آیا دريافت مانده مزبور امكان پذير است؟

در صورت انقضاي كارت در صورتي كه مانده حساب كارت كمتر از مبالغ اسمي كارت هاي هديه رايج باشد تفاوت آن تا مبلغ اسمي كارت، بالاتر دريافت مي گردد و كارت هديه جديد عرضه مي شود.

در صورت مفقود شدن كارت خودپرداز، جهت انسداد چه اقدامي صورت مي گيرد؟

در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مسكن كارت، مشتري موظف است در ساعات اداري با مراجعه به نزديك ترين شعبه و در ساعات غير اداري مراتب را به صورت تلفني با ذكر شماره ملي وشماره مسكن كارت به شماره تلفن 61088  اعلام نمايد تا نسبت به مسدود شدن مسكن كارت وي اقدام شود.

شرايط صدور مسكن خانوادگي چيست؟

دارندگان مسكن كارت مي توانند براي تمامي بستگان درجه يك خود، درخواست مسكن كارت خانوادگي نمايند و در هنگام درخواست صدور كارت خانوادگي تعداد دفعات و حداكثر مبلغ قابل پرداخت هر كدام از كارت هاي فرعي را تعيين و محدود نمايند.

حذف خدمات سيستم پرداخت هاي اينترنتي چگونه صورت مي گيرد؟

1- از طريق سيستم و انتخاب بند غير فعال نمودن

2- تماس تلفني با خدمات مشتريان تلفن  61088  و ارايه درخواست شفاهي

3- درصورتي كه مشتري به طور كتبي درخواست خود را مبني بر حذف يا غير فعال نمودن خدمات اين سيستم به شعبه ارايه نمايد.

آیا در صورت مفقود شدن رمز كارت هديه رمز جديد صادر مي شود؟

با مراجعه به شعبه و ارايه مدارك مورد نياز امكان دريافت رمز جديد نيز فراهم گرديده است اما رمز آن قابل تغيير نمي باشد.

نحوه خرید برچسب عوارض الکترونیکی چگونه می باشد ؟

- از طریق مراجعه اینترنتی و ثبت درخواست در سایت  www.maskan-avarezi.ir ودریافت برچسب توسط پست 

- مراجعه حضوری به نمایندگان مجاز فروش برچسب که توسط مرکز راهبری سامانه پرداخت عوارض الکترونیک کشور معرفی گردیده اند

- ایستگاه عوارضی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض (مراجعه به باجه مختص به خدمات پرداخت الکترونیکی عوارض

- شعب بانک مسکن

شرايط صدور مسكن كارت گروهي چيست؟

اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند درخواست صدور كارت گروهي نمايند و داشتن رابطه خانوادگي در اين خصوص الزامي نيست .در اين حالت، كارت اصلي به نام شخصي صادر مي شود كه داراي حق امضاء بوده و از طرف شركت به بانك معرفي شده است.

نحوه شارژ اعتبار برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض چگونه می باشد؟

- از طریق اینترنت و سایت www.maskan-avarezi.irو خرید اعتبار از طریق کارت های عضو شبکه شتاب 

-  استفاده از سامانه همراه بانک مسکن

- استفاده از سامانه همبانک مسکن  و شماره گیری # 714* از طریق کلیه خطوط ایرانسل و همراه اول

-  استفاده از سامانه تلفنبانک مسکن 02164096

-  از طریق تمامی خودپردازهای بانک مسکن

- از طریق تمامی کیوسک های بانک مسکن

- از طریق  اینترنت بانک مسکن

-  ایستگاه عوارضی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض
- شعب بانک مسکن

- مراجعه حضوری به نمایندگان مجاز فروش برچسب که توسط مرکز راهبری سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض کشور معرفی گردیده اند.