دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم
حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی، افتتاح می‌گردد.

سقف تسهیلات : در شهر تهران 800 میلیون ریال، 
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال 
سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال

نرخ سود تسهیلات: 8 درصد

نرخ سود دوران مشارکت: 8 درصد

حداقل مدت انتظار اولیه :12 ماه

مدت بازپرداخت: حدکثر 12 سال

روش بازپرداخت : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای

توضیح 1:دارندگان حساب‌های صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودی‌های لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند.بنابراین چنانچه سپرده گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات 800 میلیون ریالی را داشته باشند باید مبلغ 400 میلیون ریال ، سپرده گذاران شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات 600 میلیون ریالی باید مبلغ 300 میلیون ریال و سپرده گذاران شهر های کمتر از 200 هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات 400 میلیون ریالی باید مبلغ 200 میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده کذاری نمایند.
جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظار ( مبالغ به میلیون ریال)

منطقه وقوع ملک

 

حداقل مبلغ جهت افتتاح

 

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه)

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه

 

سقف تسهیلات

 

حداکثر مدت بازپرداخت

نرخ سود سالانه

تهران

(کد حساب8368)

67.000.000

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

135.000.000

800

144 ماه

8%

شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت

(کد حساب 8369)

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

100.000.000

600

سایر مناطق شهری

(کد حساب 8367)

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

67.000.000

400

 

  نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و مشاركتي از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم

رديف

شرح

نرخ سود تسهيلات

1

 تسهيلات مشاركت مدني و فروش‌اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم‌الشركه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسكن يكم- در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري- خانه اولي‌ها 

6%

2

 تسهيلات مشاركت مدني و فروش‌اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم‌الشركه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسكن يكم در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري به غير از خانه اولي‌ها

8%

3

 تسهيلات مشاركت مدني و فروش‌اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم‌الشركه)- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسكن يكم در خارج از بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري

8%

4

 تسهيلات مشاركت مدني- از محل حساب‌ صندوق پس‌انداز مسكن يكم انبوه‌سازان جهت ساخت در بافت‌هاي فرسوده

8%

-1 نرخ سود تسهيلات در جدول فوق ناظر به آن دسته از قراردادهاي تسهيلاتي است كه از تاريخ 1397/02/19 و به بعد منعقد (ثبت قطعي قرارداد) مي‌گردند. لازم به ذكر است در قراردادهاي تسهيلاتي مشاركت مدني و خريد خانه كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌گردد، تاريخ ثبت قرارداد در دفترخانه و در خصوص قراردادهايي كه به صورت داخلي تنظيم گرديده‌اند (همانند قراردادهاي فروش‌اقساطي ناشي از سهم‌الشركه اعم از تدريجي و قطعي) تاريخ امضا و ثبت قرارداد در بانك ملاك عمل بوده، سررسيد و موعد بازپرداخت اقساط نيز بر اساس اين تاريخ‌ها تعيين مي‌گردد. ضمناً در خصوص قراردادهايي كه پيش‌نويس آنها فبلاً به دفاتر اسناد رسمي ارسال شده، ليكن قرارداد ذيربط در دفترخانه ثبت نگرديده است، لازم است ضمن برگشت پيش‌نويس و انجام محاسبات جديد بر اساس نرخ‌هاي اعلامي در اين بخشنامه، پيش‌نويس جديد تهيه و جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمي ارسال گردد.
 

-2 با توجه به تخفيف 2 درصدي نرخ سود تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم سپرده‌گذاران خانه اولي در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، اعمال تخفيف در نرخ سود تسهيلات مستلزم خانه اولي بودن متقاضي و همزمان اخذ استعلام كتبي حَسب مورد از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (با عامليت ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها) و يا شهرداري‌ها مبني بر تأييد وقوع ملك در بافت فرسوده و ناكارآمد شهري و بايگاني آن در پرونده تسهيـلاتي به عنوان يكي از مـدارك اصلي خواهد بود. تأكيد مي‌گردد علاوه بر كسب اطمينان از وقوع ملك در بافت فرسوده با اخذ استعلام و پاسخ يكي از مراجع ذيصلاح مذكور و بررسي و تأييد مراتب توسط ارزياب بانك، خانه اولي بودن تسهيلات‌گيرنده نيز (داشتن حداقل 18 سال سن با درآمد مستقل، عدم استفاده از تسهيلات بانك مسكن و ساير بانك‌ها جهت خريد، احداث واحد مسكوني، انتقال سهم‌الشركه يا تعمير واحد مسكوني و عدم استفاده از امكانات دولتي براي تهيه مسكن) جهت پرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم با نرخ 6 درصد (اعمال تخفيف در نرخ سود) الزامي مي‌باشد.

شرایط ملک:
سپری نشدن بیش از 15 سال از تاریخ صدور جواز ساخت و دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه)
ارزیابی ملک: باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک ، تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید.

متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌) :
1- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید 18 سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.
2- اعطاي تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم به متأهلين اعم از تسهيلات انفرادي و يا تسهيلات زوجين، صرفاً در صورت خانه اولي بودن توأمان تسهيلات‌گيرنده و همسر وي امكان‌پذير مي‌باشد.(از تاریخ  97/08/01 به بعد)

3- متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و ...)(از تاریخ  97/08/01 به بعد)

4- متقاضي و همسر وي از تسهيلات بانك مسكن و ساير بانك‌ها جهت خريد، احداث واحد مسكوني، انتقال سهم‌الشركه يا تعمير واحد مسكوني استفاده نكرده باشند.(از تاریخ  97/08/01 به بعد)
5- اعطاي تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم به اشخاص مجرد، اشخاصي كه همسر آنان فوت گرديده و يا با همسر خود متاركه نموده‌اند مشروط به داشتن درآمد مستقل متقاضي بلامانع مي‌باشد. در خصوص اين اشخاص، خانه اولي بودن شخص تسهيلات‌گيرنده كافي به مقصود بوده و اخذ استعلام به نام همسر تسهيلات‌ گيرنده فاقد موضوعيت خواهد بود.(از تاریخ  97/08/01 به بعد)

توضيح 1- اين بخشنامه صرفاً ناظر به آن دسته از حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌باشد كه از تاريخ 1397/08/01 و بعد از آن افتتاح گرديده باشند.

توضيح 2- در خصوص حساب‌هاي افتتاحي قبل از تاريخ 1397/08/01، كماكان مقررات زمان افتتاح حساب حاكم بوده، اعطاي تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم به اعتبار حساب‌هاي افتتاحي قبل از تاريخ موصوف، به صرف خانه اولي بودن شخص متقاضي تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم- بدون الزام به خانه اولي بودن همسر استفاده‌كننده از تسهيلات- بلامانع خواهد بود. 

نکته1: دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر 10 درصد) بهره‌مند می‌گردند.

نکته2: در صورتی که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقف‌های مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

در صورتیکه حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن،صندوق ساخت مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق) قبل از 1393/03/16 افتتاح گردد و متوسط موجودی دوره ها با شرایط حساب صندوق پس انداز یکم حفظ شده باشد،کافیست حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به مدت 6 ماه افتتاح گردد و سپس تجمیع صورت می پذیرد.


پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حساب‌های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.
پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتازدر تهران تا سقف 800 میلیون ریال- در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال قابل پرداخت می باشد.
نکته: در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز می باید مطابق سقف های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

توضیح2: در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلات‌گیرنده/ گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.
در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد گردید.


ه- سایر شرایط و ضوابط :
1- به سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم هیچ گونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمی‌گیرد.

2- تسهیلات‌گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، و ...) توسط شعبه محرز گردد.

3- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را بنمایند.

4- انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر کدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن میسر می‌باشد.

5- هر گونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حساب‌ها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپرده‌گذار می‌باشد.

6- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.

7- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می‌باشد، استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی ، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.

8- سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات از محل حساب‌های تعهدی مسکن قبلی و تا سقف‌های مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.

9- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دوره‌ای) امکان‌پذیر می‌باشد.

10- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

11- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.

12- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

13- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی بانک در مورد انواع حساب‌های پس‌انداز مسکن می‌باشد.

تاریخ ویرایش1398/3/7- 17:18

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (586k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)