تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز

تعریف : جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل نامیده می شود.
با توجه به تعریف فوق در اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و جاعل قسمت عمده ای از عملیات موضوع قرارداد را به نمایندگی از سوی عامل ( بانک) برعهده می گیرد.
 
بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله برای موارد زیر می نماید.

تسهیلات جعاله بدون سپرده ( از محل اوراق ممتاز)
سقف تسهیلات :۱۰۰ میلیون ریال

مدت بازپرداخت:۵ سال
نرخ سود :۱۷.۵ درصد
روش خرید اوراق: مراجعه با یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری های فرابورس
اطلاع از آخرین قیمت اوراق مراجعه به آدرس اینترنتی:

http://www.irfarabourse.com 
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.
جعاله تعمیر : حفر یا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل ساختمان رنگ و نقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشی کاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان

انـواع وثـایق قابل قــبول: 
الف- در قبال سفته : (تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای سایر اقشار و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای کارکنان دولت)
*- میزان وثیقه دریافتی : ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : (پرداخت تسهیلات در قبال سفته ، صرفا به آن دسته از متقاضیانی که خود و یا ضامن آنها جزو کارکنان دولت (شاغل،بازنشسته و مستمری بگیران)می باشند (تا سقفهای مشخص شده ) مشروط به ارایه گواهی کسر اقساط توسط کارمند دولت،امکانپذیر است.)
 
ب-در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک :(از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ج- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه :
* - میزان وثیقه دریافتی : ۱۱۰ درصد مجموع اصل وسود
 
د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)
 
ی- پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :
۱- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرد بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
۲- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات ، بلامانع است .

تاریخ ویرایش1396/3/13- 7:24