رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه جنوب استان آذربایجان شرقی

منصور رضایی
رییس حوزه جنوب استان آذربایجان شرقی
تلفن : 041-37229023
نمابر : 041-37249022
آدرس پستی : آذربایجان شرقی - مراغه - خیابان خواجه نصیر جنوبی -طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه خواجه نصیر مراغه