رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل آموزش

ناصر رفیعی
رییس اداره کل آموزش
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519634
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش