رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

فریبرز راحتی
رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
تلفن : 82932331 - 021
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم