رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

مهناز کشتکار رجبی
رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-88794509
نمابر : 021-88794509
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم