رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رئیس اداره کل امور مدیریت های شعب

رضا صادقی اقدم
رئیس اداره کل امور مدیریت های شعب
تلفن : 88875144 - 021
نمابر : 88875690 - 021
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم