رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل آمار و اطلاعات

محمد امیر کرامت
رییس اداره کل آمار و اطلاعات
تلفن : 021-66702615
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم