رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل حفاظت و امور ایمنی

مهرداد رحیمی
رییس اداره کل حفاظت و امور ایمنی
تلفن : 021-66710896
نمابر : 021-66701907
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول-