رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک

نیکو صفری
رییس اداره کل بانکداری الکترونیک
تلفن : 021-66725690
نمابر : 021-66723528
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن