رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل فناوری اطلاعات

مهدی کاووسی فر
رییس اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن : 021-66736730
نمابر : 021-66728099
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن