تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

1- سقف تسهیلات برای هرکدام از زوجین در حال حاضر : 300 میلیون ریال می باشد.
سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج  به مبلغ 000ر000ر300 ريال مي باشد . اين افزايش سقف تسهيلات صرفاً مختص به متقاضياني است كه مشمول دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بوده و تاريخ عقد آنها بعد از 1396/01/01 باشد و تاكنون تسهيلات ازدواج دريافت نكرده اند و قراداد آنان در سيستم تسهيلاتي بانك ثبت قطعي نگرديده باشد .لازم به ذكر است افزايش سقف تسهيلات موصوف قابل تسري به تسهيلات گيرندگان قبلي (پس از ثبت قطعي قرارداد) نخواهد بود. 
متقاضيان اخذ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج كه تاريخ عقد آنها بعد از 1396/01/01  مي باشد و در سامانه بانك مركزي ثبت نام تموده  ليكن تاكنون موفق به اخذ تسهيلات نشده اند ،  بدون در نظر گرفتن تاريخ ثبت نام و مهلت 24ماه مي توانند از تسهيلات مزبوردر چار چوب ضوابط و مقررات ذيربط بهره مند گردند .
 
2- متقاضيان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از تاريخ ثبت عقد به مدت 2 سال (24 ماه) جهت ثبت نام در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج براي دريافت تسهيلات موصوف فرصت دارند.

3- متقاضی باید عاقل، بالغ و رشید بوده قصد رضای انجام معامله را داشته و ممنوعیتی در تصرف در اموال خود را نداشته باشد.

4- متقاضی نباید به هیچ یک از بانک ها و موسسات دیگر بابت قرض الحسنه ازدواج بدهکار باشد.

5- کارمزد تسهیلات قرض الحسنه4% در سال می باشد.

6- حداکثرمدت بازپرداخت :60 ماه 

7- چنانچه قرض گیرنده در تادیه اقساط قرض الحسنه تاخیر نماید سالیانه 12 % جریمه به مبلغ بدهی وی اضافه می شود.

8- متقاضیان قرض الحسنه ازدواج ملزم به افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه پرداخت کننده تسهیلات با حداقل مبلغ سه میلیون ریال هستند.لیکن ملزم به تودیع مبلغی ثابت برای مدتی در حساب پس انداز قرض الحسنه نمی باشد.

9- پرداخت تسهیلات به متقاضیان زیر18 سال با ارایه حکم رشد از مراجع ذی صلاح قانونی ویا امضا ء ولی امکانپذیر است.

10-با توجه به امكان اعطاي تسهيلات ازدواج به هر ايراني، چنانچه متقاضي وام ازدواج قبلاً از تسهيلات موصوف استفاده نكرده باشد و بیش از دو سال از تاریخ وقوع عقد سپری نشده باشد (عليرغم ازدواج دوم يا بيشتر) مي‌تواند از تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با رعايت ساير شرايط و ضوابط بهره‌مند گردد.

11-علاوه بر عقد و امضا قرارداد مربوطه جهت تامین و تضمین مطالبات بانک سفته تضمبنی به میزان 120% اصل و کارمزد تسهیلات به امضا تسهیلات گیرنده و ظهر نویسی یک نفر ضامن معتبر با قید پرداخت وجه را با متعهد اصلی تعهد و تضمین نماید یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به میزان 110% اصل و کارمزد تسهیلات اخذ یا توثیق گردد.

توجه : پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج منوط به تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و متقاضیان استفاده از این تسهیلات می توانند برای ثبت نام به سایت http://ve.cbi.ir مراجعه فرمایند.
 
تاریخ ویرایش1398/4/12- 9:38