طرح جوانه طرح جوانه

سپرده سرمايه‌گذاری يك‌ساله جوانه

در حال حاضر این سپرده قابل افتتاح نیست

حداقل مبلغ سپرده‌ گذاری : 100 ميليون ريال

نرخ سود علی‌الحساب سپرده: در حال حاضر 16%

شرايط سپرده:

  1. سایر شرایط حساب نظير واريز سود به صورت ماهانه به حساب واسطه، فسخ و برداشت زودتر از موعد و ... مطابق ضوابط و مقررات سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار يك‌ساله عادی می باشد.
  2.  علاوه بر پرداخت سود علی‌الحساب به شرح فوق‌الذكر، دريافت تسهيلات به ميزان حداكثر 85% كل مبلغ سپرده‌ گذاری در قالب عقود جاری بانك اعم از فروش اقساطی ، جعاله، مضاربه، مرابحه و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به هر عقد و با توجه به مفاد سياست‌‌های اعتباری سالانه امكان‌پذير است.
  3. سپرده موصوف به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايی مطابق شرايط و ضوابط مربوطه مسدود گرديده، مجموع تسهيلات اعطايی به پشتوانه اين حساب در قالب عقود مختلف نبايد از 85% مبلغ سپرده تجاوز نمايد.
  4. افتتاح سپرده جوانه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي امكان‌پذير است.
  5. تسهيلات موصوف در طرح جوانه صرفاً قابل پرداخت به سپرده‌گذار بوده، در خصوص اشخاص حقيقی اين امكان وجود دارد تا تسهيلات بر اساس نظر و درخواست سپرده‌گذار به بستگان درجه يك وی (پدر، مادر، همسر و فرزند) پرداخت گردد.
  6. نرخ سود تسهيلات اعطايی در اين طرح معادل نرخ سود تسهيلات بدون سپرده (در حال حاضر 18%) بوده، مدت بازپرداخت حداكثر 36 ماه و در تسهيلات عقود مشاركتی از جمله مضاربه و يا در تسهيلاتی كه مطابق سياست‌های اعتباری، بازپرداخت آن به صورت دفعی پيش‌بينی شده است، حداكثر 9 ماه تعيين می ‌گردد.