تسهیلات زوجین از محل اوراق ممتاز تسهیلات زوجین از محل اوراق ممتاز

سقف تسهیلات :
در شهر تهران معادل 1 میلیارد ریال( هریک از زوجین 500 میلیون ریال )
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 800 میلیون ریال ( هریک از زوجین 400 میلیون ریال)
سایر مناطق شهری معادل 600 میلیون ریال ( هر یک از زوجین 300 میلیون ریال)
نرخ سود تسهیلات: 17.5 درصد
حداقل مدت انتظار اولیه :ندارد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
خانه اولی بودن تسهیلات گیرندگان الزامی نمی باشد .
اعطای تسهیلات فوق به زوجین صرفا یک بار امکان پذیر می باشد.
نکته : تجمیع امتیاز تسهیلاتی اوراق ممتاز هر یک از زوجین، با امتیاز سایر حساب‌های تعهدی مسکن ایشان (از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن(صرفاً جهت ساخت) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان)، به صورت مجزا و طبق مقررات عمومی هر حساب بلامانع می‌باشد.
ویژگی های ملک :
ملک مورد معرفی متقاضی باید شرایط و مشخصات لازم ( از جمله رعایت آیین نامه 2800 و تایید استحکام بنا را مطابق سایر تسهیلات داشته باشد)
از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ( جواز ساخت ) بیش از 20 سال سپری نشده باشد .
در این طرح پرداخت تسهیلات در خارج از محدوده خدمات شهری امکان پذیر نمی باشد.
 
 

نکته:در تسهيلات اعطايي از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن و صرفاً در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري (كه در حال حاضر با نرخ سود 16 درصد پرداخت مي‌گردد)، دوره بازپرداخت اقساط در روش تقسيط ساده (منوط به تمايل مشتري و رعايت ساير ضوابط و مقررات) حداكثر تا 15 سال قابل تعيين مي‌باشد. تأكيد مي‌گردد تعيين حداكثر مدت 15 سال براي بازپرداخت اقساط تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صرفاً در بازپرداخت به روش ساده امكان‌پذير بوده، در ساير روش‌هاي تقسيط (تقسيط پلكاني سالانه با ضريب افزايش 3% و تقسيط پلكاني چهار ساله با ضريب افزايش 20% (حداكثر دوره بازپرداخت كماكان 12 سال مي‌باشد.

 

تاریخ ویرایش :1397/2/19- 16:54