تسهیلات زوجین تسهیلات زوجین

اعطای تسهیلات به زوجین جهت خرید یا ساخت یک واحد مسکونی بطور مشترک از محل انواع تسهیلات بانک، مشروط به رعایت سقف تسهیلات هر یک از زوج و زوجه (با توجه به محل تسهیلاتی وی) به صورت جداگانه و واجد شرایط بودن هر شخص برای تسهیلات درخواستی خود وی، امکان‌پذیر است.  بر این اساس، پرداخت تسهیلات به هر کدام از زوجین (زن/ شوهر/ هر دو)، به شرح زیر در چارچوب ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد:
1- صندوق پس‌انداز مسکن 200 میلیون ریال و در خرید واحدهای احداثی با مشارکت بانک از سازنده، 250 میلیون ریال؛
2- حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف‌های تسهیلاتی تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی وقوع ملک و سال افتتاح حساب؛
3- صندوق پس‌انداز ساخت مسکن تا سقف 300 میلیون ریال؛
4- اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) به تنهایی یا به صورت توام (با صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان یا صندوق پس انداز ساخت مسکن)تا سقف‌های 2000، 1600 و 1200 میلیون ریال (به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر مناطق)؛

5- صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تنهایی یا توام با انواع حساب های باسپرده(صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان یا صندوق پس انداز ساخت مسکن) و اوراق ممتازتا سقف‌های 2000، 1600 و 1200 میلیون ریال (به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها)نکته:این حساب از تاریخ 99/9/8 افتتاح نمی شود

 

توضیح: پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن به تنهایی یا به صورت توام با سایر تسهیلات، صرفاً جهت ساخت مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.. 

   

تاریخ ویرایش1400/7/14- 10:7
زن وشوهر،زوجین

کتاب راهنمای خدمات ریالی کتاب راهنمای خدمات ریالی

بازگشت

تسهیلات و خدمات ریالی

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (5.1MB) (نمایش در پنجره‌ی جدید)