خدمات رمز یکبار مصرف خدمات رمز یکبار مصرف

1 -با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک مسکن بر اساس دستورالعمل "فعالسازي رمز پویا بر روي دستگاههاي خودپرداز بانک مسکن" رمز دوم پویاي خود را فعال نمایید . لازم به ذکر است پس از فعالسازي رمز دوم پویا ، رمز دوم ایستا غیر فعال می گردد.

2 -جهت دریافت رمز دوم پویا ، نسخه اي از برنامه  رمز نمای بانک مسکن سازگار با گوشی خود را از لینک هاي پایین صفحه دانلود و نصب نمایید. سپس بر اساس دستورالعمل "نرم افزار رمز یکبار مصرف بانک مسکن" رمز دوم یکبار مصرف را که صرفاً در مدت زمان معین جهت استفاده در یک تراکنش قابل استفاده می باشد دریافت نمایید.

 

 

دریافت نسخه IOS نرم افزار رمز نما (سیبچه / سیب بانک)

 

نکته:

برنامه  رمزنما از سايت سيبچه به آدرس https://sibche.com قابل دانلود ميباشد.

  • دانلود كليه برنامه ها از سايت سيبچه تحت قوانين و مقررات آن شركت و مستلزم پرداخت حق اشتراك مي باشد و بانك مسكن در اين خصوص منتفع نميباشد.
  • در صورتي كه قبلاً اشتراك سيبچه نداشته باشيد، ميتوانيد از كد تخفيف ارسال شده در پيامك بانك استفاده نماييد. بدين صورت كه :
    1. با انتخاب لينك  رمزنماي مسكن به صفحه دانلود برنامه هدايت مي شويد.
    2. با انتخاب دكمه دانلود و در صورت نداشتن اشتراك سيبچه، نوع اشتراك را نموده و در زمان ثبت، كد تخفيف ارسال شده در پيامك بانك را وارد نماييد.

 

دستورالعمل فعالسازی رمز پویا برروی دستگاه های خودپرداز بانک مسکن 

دستورالعمل نرم افزار رمز یکبار مصرف بانک مسکن