خدمات رمز یکبار مصرف خدمات رمز یکبار مصرف

1 -با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک مسکن بر اساس دستورالعمل "فعالسازي رمز پویا بر روي دستگاههاي خودپرداز بانک مسکن" رمز دوم پویاي خود را فعال نمایید . لازم به ذکر است پس از فعالسازي رمز دوم پویا ، رمز دوم ایستا غیر فعال می گردد.

2 -جهت دریافت رمز دوم پویا ، نسخه اي از برنامه  رمز نمای بانک مسکن سازگار با گوشی خود را از لینک هاي پایین صفحه دانلود و نصب نمایید. سپس بر اساس دستورالعمل "نرم افزار رمز یکبار مصرف بانک مسکن" رمز دوم یکبار مصرف را که صرفاً در مدت زمان معین جهت استفاده در یک تراکنش قابل استفاده می باشد دریافت نمایید.

 

 

نسخه IOS نرم افزار رمز یکبار مصرف متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

دستورالعمل فعالسازی رمز پویا برروی دستگاه های خودپرداز بانک مسکن 

دستورالعمل نرم افزار رمز یکبار مصرف بانک مسکن