دو زندانی دیگر جرایم غیر عمد به آغوش خانواده بازگشتند

در تداوم فعالیت های خیرخواهانه بانک مسکن و مشتریان ؛

دو زندانی دیگر جرایم غیر عمد به آغوش خانواده بازگشتند

با کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، دو زندانی دیگر جرایم غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ، مجموع جرایم مالی این افراد که از سوی کارشناسان ستاد دیه استان تهران شناسایی و به بانک مسکن معرفی شده بودند؛ مبلغ 106میلیون ریال بود که از محل کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم پرداخت شد.
شایان ذکر است بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی خود اقدام به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می کند که بر این اساس هموطنان نیکوکار می توانند از طریق واریز کمک های مالی خود به حساب شماره 6280231522222222 بانک مسکن نزد شعبه مرکزی تهران، در انجام فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد با بانک مسکن سهیم شوند.
آخرین بروزرسانی 1395/9/29