موفقیت در رشد منابع، نشان دهنده توانمندی کارکنان است

عضو هیات مدیره در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب سمنان:

موفقیت در رشد منابع، نشان دهنده توانمندی کارکنان است

با تمام سختیها و موانع پیش رو و رقابت ناسالم سایر رقبا، مدیریت سمنان توانست 98 درصد رشد منابع داشته باشد که این نشاندهنده توانمندی، استعداد، تلاش و پشتکار کارکنان این استان است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت سمنان، جعفر آقاملایی عضو هیات مدیره بانک با بیان این مطلب در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب سمنان که رحمتیان مشاور مدیر عامل، جوادیان و مرادی مدیران امور استانها و مناطق و طرح و برنامه حضور داشتند، خود را حامل پیام مدیر عامل بانک دانست و به نیابت از وی از خباز استاندار سمنان و زندوکیلی معاون امور عمرانی استانداری تقدیر کرد.آقاملایی در این مراسم که علمداری رییس اداره کل امور شعب استانها، زندوکیلی معاون امور عمرانی استانداری، مونسان دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی استان، روسای شعب و بازنشستگان مدیریت نیز حضور داشتند، حسین حاجیپور مدیر سابق مدیریت سمنان را سرباز بانک خواند و از وی به واسطه همراهی و همدلی با تصمیمات مدیر عامل بانک تقدیر و برای وی آرزوی موفقیت کرد.وی نحوه گروهبندی مدیریتها در بانک را تشریح کرد و افزود: مدیریت سمنان جزو مدیریتهای درجه دو بهشمار میرود که در میان 12 مدیریت همدرجه خود، از نظر تعداد شعبه و کارکنان به ترتیب رتبه پنجم و دوم و از نظر مانده کل منابع با مبلغ 5516 میلیارد ریال دارای رتبه دوم است.عضو هیات مدیره با اشاره به تکالیف جدیدی که مدیر عامل بانک با توجه به استعدادها و توانمندی کارکنان در استان سمنان بر عهده مدیر جدید شعب این استان قرار داده، افزود: کارکنان در این استان همانند گذشته باید وفاق جمعی و همدلی خود را با مدیر جدید حفظ کنند تا بتوانند اهداف موردنظر مدیر عامل بانک را تحقق بخشند.وی به تلاش و زحمات کارکنان در شعب اشاره و تاکید کرد: کارکنان شاغل در ستاد مرکزی و مدیریتها باید در کنار کارکنان شعب بوده تا آنها بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند به طوری که کار مشتری را در همان روز انجام داده و به تاخیر نیندازند.

آقاملایی با معرفی محسن بابایی به عنوان مدیر جدید شعب سمنان گفت: با روحیه و شناختی که از کارکنان مدیریت و شعب استان سمنان سراغ داریم با اطمینان کامل و با استفاده از تجارب درخشان مدیر جدید اهداف تعیین شده برای این مدیریت محقق خواهد شد. در ادامه، حمید رحمتیان مشاور مدیر عامل در امور منابع انسانی به مناسبت گرامیداشت و تکریم مقام معلم و به پاسداشت شخصیت استاد بزرگ شهید مطهری به آثار و کتب این بزرگوار اشاره و مطالبی را از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری بیان کرد.وی برای انسان چهار قوه اصلی غضبیه، وهمیه، شهویه و عقل را نام برد و بیان داشت: با توجه به آیات قرآنی، ما انسانها مرتب در هجرت درونی از خوب به خوبتر و از بد به بدتر به سر میبریم و خداوند از ما به عنوان اشرف مخلوقات، حسن نمیخواهد بلکه احسن میخواهد و ما برای اینکه به احسن دست پیدا کنیم باید تمامی قوای درونی خود را در اختیار قوه عقل قرار داده و آن را حاکم اعمال خود قرار دهیم.رحمتیان گفت: موفقیتهای بهدستآمده در مدیریت سمنان نشان از استعداد و ظرفیت خوب در این استان دارد که باید از این ظرفیتها برای تبدیل حسن به احسن استفاده کرده و این مدیریت را در تمامی شاخصها به اولین رتبه ارتقا دهیم.

 در این مراسم زندوکیلی معاون امور عمرانی استانداری به نمایندگی از خباز استاندار سمنان ضمن خیرمقدم به عضو هیات مدیره بانک و هیات همراه گفت: فرصت را مغتنم دانسته و از طرف استاندار از کارکنان بانک مسکن به دلیل مساعدتها، همکاریها و همدلیها با مدیر سابق شعب بانک مسکن استان قدردانی میکنیم.

وی با اشاره به اینکه موفقیتهای بهدستآمده در بانک مسکن استان سمنان مرهون تلاش تمامی کارکنان است، از اخلاق نیکو و خصلتهای شایسته حاجیپور را تعامل خوب وی با مدیران استانی دانست و از تلاش وی برای مردم استان، تقدیر و تشکر کرد.

زندوکیلی تصریح کرد: آمار استان سمنان در بحث خروج از رکود و پرداخت تسهیلات توسط مجموعه بانکها به ویژه بانک مسکن و قرار گرفتن در رتبههای برتر بین سایر استانها آیینه تمامنمای این مهم است.وی شایستهترین و کاراترین کارکنان دولت را کارکنان بانکها دانست و بانک مسکن را به دلیل ارتباط بسیار زیاد با مردم، متفاوت با سایر بانکها معرفی کرد و همین موضوع را علت ارتقای این بانک در شبکه بانکی برشمرد.زندوکیلی برای محسن بابایی مدیر جدید شعب سمنان که از خانواده بانک مسکن و آگاه به تمام مشکلات و موانع است، آرزوی موفقیت کرد و گفت: با سابقه خوبی که از وی مطلع شدیم امیدواریم همکاریهای گذشته ما افزونتر و موفقیتها بیشتر شود.

مونسان دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سمنان نیز در این مراسم با تشکر از همکاریهای حاجیپور و آرزوی موفقیت برای بابایی به ارایه گزارشی در خصوص عملکرد مجموعه بانکها در استان و جایگاه بانک مسکن در شبکه بانکی استان پرداخت و از موفقیت بانک مسکن در شاخص پرداخت تسهیلات که منجر به کسب رتبه اول در میان شبکه بانکی شد، تقدیر کرد.

 سپس حسین حاجیپور مدیر شعب سابق سمنان با آرزوی موفقیت روزافزون برای محسن بابایی مدیر جدید شعب استان از خاطرات خود با مردم شریف سمنان و کارکنان تلاشگر، توانمند و مستعد مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: سال 94 با ورود به استان سمنان و تدوین شعار سال مدیریت(خواستن توانستن است) این شعار به معنای واقعی محقق شد، بهطوریکه آمار گزارش عملکردی این استان در پایان همان سال بر اساس برنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل بانک، در اکثر شاخصها آیینه تمامنمای این مهم بوده است که بعد از چند سال برای دومین مرتبه این مدیریت در همان سال در منطقه سبز ارزیابی عملکرد قرار گرفت.

حاجیپور تصریح کرد: سال 95 شعار خودباوری، خوداتکایی، همفکری، همدلی، همافزایی و اقدام و عمل برای این مدیریت و شعب تعریف شد که تکتک این کلمات با تلاش کارکنان در استان معنا پیدا کرد.

وی ادامه داد: کارکنان با تمام وجود به این کلمات باور داشتند و با ایمان راسخ تلاش کرده و بر سختیها و موانع و چالشها غلبه کردند. آنها در میدان رقابت، تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و همسو با اهداف و سیاستها و برنامههای سازمان حرکت کردند. راز موفقیت و تحقق اکثر اهداف و ایستادن بر قلههای ارزیابی عملکرد در سه دوره متوالی در این مدیریت است.

کسب رتبه چهارم کشور در بخش تحقق اهداف حساب صندوق پسانداز مسکن یکم، رتبه سوم کشور در بخش جذب متقاضیان وام ازدواج در حساب صندوق پسانداز مسکن یکم، رتبه دوم بین بانکهای استان در بخش درصد رشد سپردهها، کاهش سه درصدی قیمت تمامشده پول در پایان سال 95 نسبت به سال قبل و ارتقای جایگاه مدیریت از رتبه 33 کشوری در تاریخ 94/06/08 به رتبه ششم کشوری در پایان سال 95 بخشی از موفقیتهای بهدستآمده در مدیریت سمنان در زمان تصدی حاجیپور در این استان بود که وی ضمن بیان آنها، آن را حاصل تلاش تمامی کارکنان دانست. در ادامه این مراسم محسن بابایی مدیر جدید شعب سمنان از حضور مدیران ارشد بانک، معاون امور عمرانی استانداری سمنان، مدیران دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی تقدیر کرد.وی با تاکید بر توانایی و درایت حسین حاجیپور مدیر شعب سابق استان، وظیفه خود را در این مدیریت سنگین دانست و بیان داشت: آنچه مهم است دستیابی به اهداف ارایه شده توسط عضو هیات مدیره است که این موضوع فقط با کار تیمی، همسویی و همدلی تمامی کارکنان امکانپذیر است.

بابایی به ظرفیتهای استان سمنان اشاره و تصریح کرد: این استان در مسیر ترانزیت شرق به غرب واقعشده و دارای صنایع گچ و سیلیس است که ما میتوانیم از این ظرفیتها در راستای ارتقای جایگاه استان به خصوص بانک مسکن استفاده کنیم.برنامهریزی بر اساس آمار و اطلاعات، رعایت اصل شایستهسالاری، نظم و انضباط اداری، مدیریت مشارکتی، کار گروهی و خرد جمعی، جدیت در تمام امور بدون حاشیهپردازی، خلاقیت و نوآوری و ایجاد جو دوستی و همدلی و محیطی شاد و پویا؛ برنامههای عملیاتی بابایی برای تحقق اهداف تعیین شده در مدیریت سمنان است که وی از آنها یاد کرد.در پایان وی با اشاره به اینکه باهم بودن آغاز است، باهم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن موفقیت است؛ با کارکنان همپیمان شده که با همدلی و همزبانی کار کنند تا به موفقیتها و اهدافی که مدیرعامل بانک خواسته دست یابند.در این مراسم سیدباقر زرگر معاون مدیریت سمنان که تا حضور مدیر جدید در این استان سرپرستی این مدیریت را بر عهده داشت، به ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت در تمامی شاخصها پرداخت.در ادامه مهدوی رییس شعبه مرکزی شاهرود به نمایندگی از کارکنان شعب استان و یحیایی همکار بازنشسته مدیریت به نمایندگی از بازنشستگان این مدیریت با تشکر از زحمات حسین حاجیپور مدیر شعب سابق و حضور مدیران ارشد بانک و محسن بابایی مدیر جدید شعب سمنان، مطالبی را بیان کردند.

در پایان مراسم حکم مدیریت محسن بابایی قرایت و به وی تقدیم شد.

همچنین در گزارشی دیگر از روابط عمومی مدیریت سمنان، طی مراسمی با حضور آقاملایی عضو هیات مدیره بانک، رحمتیان مشاور مدیر عامل، جوادیان مدیر امور استانها و مناطق، مرادی مدیر امور طرح و برنامه، علمداری رییس اداره کل امور شعب استانها، محسن بابایی مدیر شعب استان از سه رییس شعبه برتر این مدیریت که جزو 100 بانکدار برتر کشور شناخته شدهاند، تقدیر شد.

در این مراسم آقاملایی با اشاره به اهمیت جایگاه شعب و تلاش و زحمات کارکنان آن، تاکید کرد: روسای شعب بانکها نقش بسیار مهم و اساسی را در موفقیت و پیشبرد اهداف و استراتژیهای بانک ایفا میکنند که بدین منظور جایگاه شعب در دستیابی به اهداف عملیاتی بانک، حساس و مهم است.در پایان مراسم تندیس، لوح تقدیر و هدایای روسای شعب برتر توسط مدیران ارشد بانک به عبدالحسین فراتی، مجید فخاریان و حسن رهایی به ترتیب روسای شعب مرکزی سمنان، بلوار 17شهریور سمنان و شهمیرزاد اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/23