پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

عضو هیات مدیره در مراسم قدردانی از مدرسان بانک:

به سمت بانکداری حرفه ای گام برداریم

در مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره، مشاور مدیر عامل، مدیران امور، رؤسا و معاونان ادارات کل از مدرسان دوره های آموزشی در بانک تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم جعفر آقاملایی، عضو هیات مدیره بانک با بیان اینکه هر ساله برای 9 هزار نفر از کارکنان، آزمون سنجش شغلی برگزار میشود، ادامه داد: امیدواریم با همکاری کارکنان، در حوزه آموزش روزبهروز پیش رفته و به سوی بانکداری حرفهای حرکت کنیم.

وی خواستار آن شد که برنامههای آموزشی، بر اساس زمان و شرایط روز تغییر کنند.

آخرین بروزرسانی 1396/3/13