پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

عضو هیات مدیره بانک خبر داد

واگذاری پروژه بانکداری متمرکز به «ناواکو»

عضو هیات مدیره با تشریح انتظارات بانک از شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، از واگذاری پروژه «بانکداری متمرکز» به این شرکت در ماه های آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات ناواکــو،ابوالقاســـــم رحیمیانارکی این مطلب را در اولین گردهمایی سرپرستان و کارشناسان دفاتر استانی این شرکت که با حضور جعفر آقاملایی دیگر عضو هیات مدیره بانک، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران شرکت ناواکو برگزار شد، عنوان کرد.

عضو هیات مدیره بانک، با تقدیر از خدمات شایسته شرکت ناواکو در حوزه فناوری اطلاعات و با اشاره به گسترش دامنه فعالیتهای این شرکت، به تشریح برنامههای آتی و انتظارات بانک مسکن از این شرکت پرداخت و گفت: سیاست راهبردی بانک مسکن این است که با وجود ناواکو و دفاتر استانی که طی دو سال اخیر در تمام استانها راهاندازی کرده است، به مرور تمام سرویسهای خدماتی و پشتیبانی از تجهیزات شعب بانک در سراسر کشور را به این شرکت بسپارد که برای این منظور لازم است ناواکو در مسیر ارتقای کیفیت خدمات گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ناواکو یکی از شرکتهایی است که 100 درصد به بانک مسکن تعلق دارد، اما ازآنجاکه بانک مسکن همواره به دنبال ارایه بهترین خدمات به مشتریان بوده و در قبال شعب و مدیریتهای استانی مسوولیتهایی دارد، واسپاری تمام مسوولیتها به ناواکو را مشروط به ارتقای توانمندی بیشازپیش این شرکت دانست.

رحیمیانارکی پشتیبانی از تجهیزات سختافزاری شبکه بانکی و تامین و پشتیبانی تجهیزات UPS در بانک مسکن را یکی از خدماتی برشمرد که همواره قراردادهایی با ارقام سنگین به خود اختصاص میدهد و ابراز امیدواری کرد ناواکو در برنامههای توسعه آتی خود به مرحلهای برسد که این مسوولیت را بهصورت تمام و کمال بر عهده بگیرد.

عضو هیات مدیره بانک با اشاره به اینکه در حال حاضر مسوولیت تجهیز و پشتیبانی دستگاههای POS بانک مسکن و همچنین کیوسکهای بانکی بر عهده ناواکو است، توسعه دامنه این فعالیت بهمنظور پذیرش مسوولیت دستگاههای خودپرداز بانک مسکن را خواستار شد و افزود: این اقدامات منوط به ارتقای کیفیت خدمات در دفاتر استانی ناواکو است.

وی از بررسی و رتبهبندی دفاتر استانی ناواکو توسط بانک مسکن بهمنظور سنجش کیفیت خدمات در آینده نزدیک خبر داد.

رحیمیانارکی با بیان اینکه بانک مسکن انتظار دارد ناواکو در آینده علاوه بر خدماتی که به این بانک ارایه میکند، به سایر بانکها نیز سرویس دهد، توسعه ظرفیت این شرکت را ضروری دانست و افزود: تجربه ثابت کرده که شرکتهایی که بهطور کامل به یک نهاد دولتی وابسته هستند، نمیتوانند چندان موفق باشند؛ چرا که ممکن است مقرراتی وضع شود که واگذاری کار به این شرکتها را محدود کند؛ بهویژه با توجه به تاکید زیادی که بر حمایت از بخش خصوصی وجود دارد. بنابراین آیندهنگری لازم است و نباید به دامنه فعالیتهایی که بانک مسکن اکنون به ناواکو واگذار میکند، بسنده شود.

عضو هیات مدیره بانک به مسوولیت گستردهای که ظرف امسال و سال آینده بر عهده ناواکو است اشاره کرد و گفت: موضوع بانکداری متمرکز (Core Banking) از برنامههای مهم بانک مسکن است که برای ارایه خدمات در این بخش، ناواکو 1.5 سال فرصت دارد، از این رو باید با یک برنامهریزی دقیق و چابک این پروژه را پیش ببرد. بانک مسکن نیز حداکثر همکاری را در این بخش با شرکت ناواکو خواهد داشت و با توجه به تصویب هیات مدیره، مقرر شد ساختمان شماره سه بانک مسکن به این پروژه اختصاص یابد.

وی از تشکیل کمیته راهبری پروژه بانکداری متمرکز در بانک مسکن خبر داد و گفت: بهزودی جلسه اول این کمیته برای اتخاذ تصمیمات کلان در راستای تسهیل مسیر اجرای این پروژه برگزار خواهد شد.

رحیمیانارکی پیشنهاد داد: ناواکو ذیل برنامه پنجساله بانک مسکن که اکنون بر اساس سند چشمانداز 1400 بانک در حال تدوین است، یک برنامه پنجساله برای خود تهیه کند که در قالب آن، برنامههای توسعه آتی شرکت با دقت هدفگذاری و مسیر تحقق آن مشخص شود؛ ضمن اینکه ذیل این برنامه باید برای دفاتر استانی نیز به طریق مشابه برنامهریزی شود.

حمید بناییان مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ناواکو نیز در این مراسم از توسعه ماموریتها و فعالیتهای این شرکت ظرف چند ماه آینده خبر داد و آگاهیبخشی، امنیت سرویس و توسعه ارتباط با مشتریان را سه حوزه کاری کلان و مهم این شرکت برشمرد و بر ضرورت اهتمام به ارتقای کیفیت خدمات در این حوزهها تاکید کرد.

 وی با اشاره به اینکه ناواکو برای نخستین بار تجهیز و پشتیبانی کیوسکهای بانکی در سراسر کشور را بر عهده گرفته است، گفت: طبعاً گشایش سرفصلهای جدید کاری ملاحظاتی دارد که در ستاد و دفاتر استانی شرکت باید به آنها توجه شود.

بناییان با تاکید بر اینکه «کمیگرایی» و گستردهشدن زمینه فعالیتهای ناواکو نباید ما را از «کیفیت» غافل کند، به الزاماتی که در زمینه امنیت در ارتباطات و نیز امنیت دستگاههای POS بانکی در شبکه وجود دارد اشاره کرد و ضمن با اهمیت خواندن این الزامات، تاکید کرد: ناواکو امانتدار بانک مسکن در حوزه خدمات است و از این رو باید در چارچوب فعالیتهای شرکت، ارایه آموزشهای امنیتی صحیح به پذیرندگان دستگاههای کارتخوان بانک مسکن را با جدیت دنبال کند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت ناواکو مسوولیت آموزش میدانی و نیز حراست و حفاظت از خدمات پرداخت از طریق درگاه پرداخت بانک مسکن در شبکه پذیرندگان دستگاههای POS این بانک را بر عهده دارد، هشدار داد: گاهی غفلت از ارایه آموزشهای کامل به پذیرندگان میتواند یک شرکت را بهطورکلی از گردونه فعالیت خارج کند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در ادامه، با اشاره به اهمیت موضوع «ارتباط با مشتریان»، گفت: همکاران ناواکو در همه استانها باید به دانش بازاریابی خدمات بانکی تجهیز شوند و در زمانی که برای ارایه خدمات یا سرویسهای فنی به پذیرندگان مراجعه میکنند، به نحوی با آنها تعامل کنند که به وفاداری مشتریان شبکه پذیرندگی بانک مسکن منجر شود.

بناییان یادآور شد: بانک مسکن بانک تجاری نیست و یک بانک تخصصی در حوزه مسکن است. طبعاً ادبیات و شکل بازاریابی در بانکهای تجاری با این بانک متفاوت است، بنابراین بدنه نیروهای ناواکو باید از این دانش برخوردار باشند.

وی تنظیم برنامه مدون در خصوص ارتباط با مشتریان در دفاتر استانی را خواستار شد و تاکید کرد: بانک مسکن مسوولیت بازاریابی برای افزایش اعضای شبکه پذیرندگی را بر عهده دارد اما در عرصه سرویسدهی، شرکت ناواکو باید از عهده ایجاد وفاداری مشتریان برآید. از این رو تنظیم برنامه عملیاتی دقیق در این زمینه ضروری بوده و نتایج اجرایی این برنامهها نیز هر سه ماه یکبار پایش میشود.

بناییان با اشاره به توسعه فعالیتهای شرکت ناواکو در ماههای آتی، گفت: اشراف عملیاتی کامل به همه نرمافزارها و سرویسهای جدید یکی از اولویتهای دفاتر استانی در حوزه اجرایی است.

به گفته وی، راهاندازی دو سرویس «M-Pose» و «PC-Pose» گام بعدی برنامههای ناواکو در توسعه حوزه پرداخت است که مقدمات آن انجام شده و خدمات بانکی در قالب این دو سرویس آماده ارایه به مشتریان است.

این گزارش حاکی است، در این گردهمایی که با حضور سرپرستان و کارشناسان 31 دفتر استانی شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در محل سالن اجتماعات گروه مالی بانک مسکن برگزار شد، علاوه بر تبادلنظر و تجربیات، سیاستهای بانک مسکن و شرکت ناواکو در توسعه و گسترش فعالیت دفاتر استانی این شرکت تشریح شد.

لازم به ذکر است در این گردهمایی با هدف افزایش دانش و ارتقای سطح کیفی ارایه خدمات، دو کارگاه «امنیت در فضای تبادل اطلاعات» و «نظام مدیریت ارتباط با مشتری» برگزار شد.

همچنین بر اساس ارزیابی عملکرد دفاتر استانی، از سرپرستان و کارکنان دفاتر استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و فارس بهعنوان سه استان برگزیده در حوزه ارایه خدمات نیزتقدیر شد.

آخرین بروزرسانی 1396/6/21