پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:

افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1397

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال 1397خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا: محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افتتاحی سال 1397 در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. بر این اساس، سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پنجم برای حساب‌های افتتاحی طی سال‌ جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب 910، 760 و610 میلیون ریال و در پایان سال پانزدهم به ترتیب 2.130، 1.770 و 1.420 میلیون ریال خواهد بود.
به گفته وی، حداکثرتسهیلات اعطایی براساس تقسیم بندی جغرافیای درشهرتهران،شهرهای بزرگ وسایرشهرها توسط بانک مرکزی تعیین خواهدشد و حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1397 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 2.130، 1.770و 1.420 میلیون ریال در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 100-830-660 میلیون ریال در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 910، 760 و610 میلیون ریال تعیین شده است.

مرادی اظهار کرد: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند. برای افتتاح کنندگان حساب در سال 1397 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات  در پایان سال پنجم 7/17 برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر تهران ،5/95برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ  و4/8 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها می باشد
مرادی در این باره افزود: یکی ازمزایای حساب پس اندازمسکن جوانان  برنامه ای بودن حساب می باشد و این امکان را به سپرده گذار می دهد که بتواند واریزی های خود را  طی5 تا 15 سال به صورت ماهیانه یاسالیانه و یا یکجا در زمان افتتاح حساب واریز نماید. از دیگر  مزایای این حساب، استفاده از تسهیلات جوانان برای خریدیااحداث وتکمیل یک واحدمسکونی، جعاله و توام با حساب صندوق پس انداز مسکن یکم،اوراق گواهی حق تقدم به صورت انفرادی و زوجین می باشد .

وی همچنین تاکید کرد: هرکدام از سپرده گذارانی که در سال‌ جاری و قبل از صدور این بخشنامه اقدام به افتتاح حساب نموده‌اند باید برای اطلاع از کسری حساب و تکمیل موجودی به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند. شایان ذکر است حداقل مبلغ واریزی ماهیانه برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 97 مبلغ 380 هزار ریال می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 9 درصد وحداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 20 سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی کشور می باشد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/4/16