پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از نگاه دوربین

دکتر محمد هاشم بت شکن و یوسف مرتضایی، ابوالقاسم رحیمی انارکی ، علیرضا بلگوری و محسن عزیزی با مراجعه به شعب مناطق تهران، شعبه مستقل مرکزی تهران و همچنین برخی از ادارات ، از نزدیک در جریان روند انجام فعالیت های شعب در پایان سال قرار گرفتند.
در آخرین رو زکاری سال 1393 دکتر محمد هاشم بت شکن ، مدیر عامل بانک و یوسف مرتضایی ، عضو سابق هیات مدیره ، ابوالقاسم رحیمی انارکی ، علیرضا بلگوری و محسن عزیزی اعضای هیات مدیره با مراجعه به شعب مناطق تهران، شعبه مستقل مرکزی تهران و همچنین برخی از ادارات ، از نزدیک در جریان روند انجام فعالیت های شعب در پایان سال قرار گرفتند.
همچنین مدیر عامل از طریق تماس تلفنی با برخی شعب استان ها در جریان روند امور و مشکلات شعب قرار گرفت. 
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک در این بازدیدها از تلاش کارکنان شعب در ارایه خدمات به مشتریان و تحقق اهداف بانک طی یک سال قدردانی کردند.
آخرین بروزرسانی 1394/7/26