پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

دکتر بت شکن :

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن باید اهرم تحول و توسعه بانک باشد

با حضور مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره ، مشاور مدیرعامل در منابع انسانی و مدیر گروه مالی ، مراسم تودیع و معارفه بهروز امیدعلی مدیر سابق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و مدیر جدید شرکت تامین آتیه کارکنان و معارفه دکتر سید محسن فاضلیان مدیر جدید شرکت تامین سرمایه بانک مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ، در این مراسم دکتر بت شکن به هدف تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت : فعالیت شرکت تامین سرمایه باید به گونه ای باشد که همواره در راستای همیاری و همکاری با بانک مسکن در جهت تامین مالی باشد.
مدیرعامل عامل افزود : قطعا انتظار من از گروه مالی و تامین سرمایه بانک این است که اهرم تحول و توسعه بانک مسکن شود که انتظار بسیار مهمی می باشد. اینکه اگر قرار است بانک مسکن بانک توسعه ای شود گروه مالی و تامین سرمایه بانک چگونه می تواند اهرم توسعه آن قرار گیرد.
وی تاکید کرد : توسعه ای شدن بانک مسکن به گروه مالی و شرکت تامین سرمایه آن وابسته است. به دلیل اینکه در بانک ساختارهای بسیار شکل یافته وجود دارد. بنابراین انتظار است تامین سرمایه بانک دریچه معرفی و جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه real-estate باشد که این نیازمند بازشدن رویکردها و تغییر آن ها به ویژه در فضای پسا برجام می باشد.
دکتر بت شکن گفت : ایجاد یک نهاد جدید و راه اندازی آن با مشکلات و مسایل عدیده ای مواجه است لذا مدیران سابق این شرکت با زحمات فراوان در بخش های مختلف از جمله زیرساخت ها و بستر های مورد نیاز ، موفق به تاسیس و راه اندازی این شرکت شدند.
مدیرعامل تصریح کرد : نظامی در بانک و شرکت های تابعه در حال شکل گیری می باشد که مبتنی بر شایسته سالاری و بکارگیری افراد براساس تخصص و توانمندی و کارنامه اثربخش خود در موقعیت های شغلی می باشد . این موضوع قابل تقدیر می باشد که در شرکت تامین سرمایه بانک نیز مشاهده می گردد.
وی گفت : در حال حاضر بانک در پی تکمیل کارهای اخیر خود می باشد و باتوجه به تجربه های جدید و راه اندازی گروه مالی و شرکت تخصصی تامین سرمایه امیدوارم هستم بانک توسعه ای را نیز راه اندازی کنیم. 
دکتر بت شکن به اهمیت فعالیت شرکت تامین سرمایه اشاره کرد و گفت : باتوجه به حوزه تخصصی مسکن انتظارات از شرکت تامین سرمایه علاوه بر کارهایی است که سایر شرکت های تامین سرمایه در حال انجام هستند.
مدیرعامل بانک تصریح کرد: باتوجه به اینکه تامین سرمایه یک حوزه تخصصی می باشد نیازمند رعایت چند نکته مهم است. 
دکتر بت شکن افزود : اولین نکته، داشتن توانمندی های ویژه در ساختار اجرایی آن می باشد که برای کسب این توانمندی نیاز به سه ارتباط موثر می باشد.
وی در ادامه گفت : اولین ارتباط شرکت تامین سرمایه باید با بدنه سازمان ناظر بانک یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. این ارتباط نیز باید یک ارتباط تنگاتنگ ارزش آفرین ، دوطرفه و موثر باشد.
مدیرعامل افزود : برقراری ارتباط موثر با تمامی ارکان بانک مسکن در هر چهارحوزه اصلی بانک یعنی اعتبارات، مالی، طرح و برنامه و حوزه امور شعب ، دومین ارتباط موردنیاز می باشد که این ارتباط نیز باید متقابل و هم افزا باشد.
دکتر بت شکن ارتباط با مشتری بویژه مشتریان بزرگ را سومین ارتباط موردنیاز کسب توانمندی عنوان کرد و افزود : شرکت تامین سرمایه بانک باید بتواند با مشتریان بزرگ به ویژه از جنس دولتی ارتباط برقرار نماید. 
وی درخصوص نکته مهم دوم در راستای ارتقا کمی و کیفی عملکرد شرکت تامین سرمایه گفت : علیرغم اینکه این شرکت به عنوان شرکت تامین سرمایه مطرح شده است اما می تواند بانک سرمایه گذاری هم باشد. 
دکتر بت شکن در ادامه افزود : بنابراین اگر شرکت تامین سرمایه را یک بانک سرمایه گذاری بدانیم عینا باید به مثابه یک بانک دیده شود. اگر یک بانک از جهت ساختاری دارای سه بخش مدیران عالی، میانی و پشتیبانی می باشد ( office back . Middle office .front office ) این ساختار نیز عینا باید در شرکت تامین سرمایه وجود داشته باشد.
مدیرعامل بانک تصریح کرد : برای بخش office front ، شرکت تامین سرمایه حتما باید کارمند account manager حرفه ای داشته باشد که مهمترین ویژگی آن ها داشتن توانمندی مدیریت ارتباط با مشتری (customer relation manager ) باشد. 
وی افزود : کارمندان این بخش باید بتوانند با مشتری ارتباط خوب برقرار کنند. از شرایط کاری و نیازهای مورد نیاز مشتریان در مشاغل مختلف آگاه باشند تا مذاکره خوب و موثری داشته باشند. بنابراین این کارکنان باید بسیار مسلط به روابط عمومی، ارتباط موثر با مشتری، شناخت نیازشان و ارایه راه حل به آن ها باشند.
دکتر بت شکن تاکید کرد : انتظار من از شرکت تامین سرمایه این است که برای شرایط خاصی که بانک نمی تواند به شکل عادی تسهیلات پرداخت نماید این شرکت راه حل و راهکارهای مفید و اثربخش ارایه نماید.
مدیرعامل به ویژگی انعطاف پذیر شرکت تامین سرمایه اشاره کرد و افزود : باتوجه به اینکه بانک با چارچوبی خاص کار می کند و چارچوب های آن ساختاریافته است بنابراین انعطاف پذیری باید در شرکت تامین سرمایه وجودداشته باشد و همیشه در حال ارایه راه حل و راهکار های موثر برای رفع نیازهای مشتریان و همراهی و همیاری مداوم با آنها باشد.
وی درخصوص بخش back office گفت : این بخش شرکت تامین سرمایه باید مرتبط با اعتبارات باشد. زیرا در یک بانک سرمایه گذاری وجود کمیته اعتبارات و ریسک الزامی می باشد. 
دکتر بت شکن افزود : چون سرمایه بانک محدود است قطعا طرح ها و گزارش هایی که شرکت تامین سرمایه ارایه می کند باید از لحاظ اعتباری و میزان ریسک پذیری آن مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفته باشد.
مدیرعامل بانک ویژگی ها و توانمندی های نیروی انسانی شاغل در شرکت تامین سرمایه را به عنوان نکته مهم پایانی عنوان کرد و افزود : کارکنان این شرکت باید افراد خبره و متخصص باشند.
وی در ادامه گفت : چشم انداز بانک در سال های آتی این است که راهبر تامین مالی بخش مسکن و ساختمان شود. بنابراین اگر بازوی تجهیزی و سپرده ای خدمات متعارف تامین مالی بخش مسکن به عهده بانک مسکن است تجهیز منابع غیر سپرده ای و انعطاف پذیری در ارایه راهکارها به عهده شرکت تامین سرمایه است.
دکتر بت شکن تاکید کرد : باتوجه به اینکه هدف اول بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای ایجاد منافع اجتماعی و سپس سودآوری می باشد، شان نزول شرکت تامین سرمایه تخصصی بانک مسکن نیز عینا باید همین هدف باشد. 
مدیرعامل بانک افزود : برای تحقق این هدف شرکت باید برنامه هایی داشته باشد که در راستای توسعه فعالیت بخش مسکن و ساختمان و توانمند سازی خانوارها برای تهیه سرپناه باشد. لذا بخش سپرده آن به عهده بانک مسکن است و بخش بازار سرمایه آن به عهده شرکت تامین سرمایه است که امید است پل ارتباطی بین این دو نیز ایجاد کنید.
دکتر بت شکن گفت : همه دغدغه ی بانک مسکن این است که برای اقشار متوسط جامعه فعالیت نماید زیرا بخش عمده ای از جامعه در دسته بندی دهک های اجتماعی در بخش میانی قرار دارد .
مدیرعامل بانک در ادامه افزود : بنابراین هدف بانک مسکن در بخش بانکداری خرد این است که توانمندی مالی (retail banking ) این بخش از جامعه را در راستای خرید خانه ارتقا دهد لذا شرکت تامین سرمایه باید برنامه های خود در هر یک از دو حوزه اصلی فعالیت بانک یعنی بانکداری خرد و توسعه ای تنظیم کند.
دکتر بت شکن اهداف سه گانه کشور در سال 1395 را بهبود معیشت ، اشتغال و رونق اقتصادی ذکر کرد و گفت : تحقق این اهداف ماموریت اصلی بانک طی سال 1395 را تشکیل می دهد .
وی با اشاره به تغییرات فضای اقتصادی کشور در سال آینده ، افزود : انتظار بانک از گروه مالی و شرکت تامین سرمایه بانک در سال آینده بیش از پیش می باشد به طوریکه انتظار است برنامه های متناسب و مطلوب از سوی این شرکت در این خصوص به بانک ارایه گردد.
در ادامه حمید رحمتیان مشاور مدیرعامل در منابع انسانی به اهمیت ویژگی ها و خصایص اخلاقی افراد موردنیاز برای انجام امور اجرایی به سخنانی از امیرالمومنین اشاره کرد .
وی افزود : این افراد دارای ویژگی های مذکور را جز خواص و نزدیکان خود قلمداد کرده و از میان این مجموعه حقگوتر و صریح ترین در بیانات حق را برای خود انتخاب کنید.
مشاور مدیرعامل در منابع انسانی گفت : عدم مشورت با افراد دارای خصوصیت عیب جو ، سخن چین ، بخیل ، ترسو و حریص همواره از سوی حضرت علی (ع) به مدیران توصیه شده است.
رحمتیان با قدردانی از زحمات بهروز امیدعلی ، مدیر سابق شرکت تامین سرمایه و اظهار امیدواری برای موفقیت ایشان در سمت جدید خود در شرکت تامین آتیه کارکنان ، از دکتر سهمانی نیز به دلیل فعالیت های چشمگیر و موثر خود در زمان تصدی عضو هیات مدیره بانک به ویژه برای تاسیس این شرکت ها قدردانی کرد.
مصطفی ازگلی مدیر گروه مالی بانک مسکن در ادامه ی مراسم گفت : از دو سال پیش یکی از دغدغه های مدیرعامل بانک این بود که شرکت تامین سرمایه را به سرانجام برساند و بانک مسکن بتواند شرکت تامین سرمایه خود را تاسیس و راه اندازی نماید که در نهایت این زحمات به نتیجه رسید و در شانزدهم اسفندماه سال 1393 و با سهام صد درصدی بانک شرکت تامین سرمایه تاسیس شد.
وی ادامه داد :تاسیس و راه اندازی یک شرکت جدید از لحاظ اخذ مجوز ، پرسنلی ، زیرساخت ها مورد نیاز کار بسیار سختی است که با عنایت خدا و به همت و کوشش خستگی ناپذیر مدیر سابق این شرکت ، تاسیس شرکت به نتیجه رسید.
دکتر سهمانی عضو سابق هیات مدیره بانک که به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت گفت : خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی توفیق بزرگی است و خدمت تحت مدیریت مدیران فعلی بانک مسکن توفیق بزرگتری می باشد.
وی ادامه داد : باتوجه به دیدگاه های مثبت حاکم بر مدیریت بانک مسکن که در راستای نهادسازی با هدف بهبود فعالیت های بانک در حال اجرا می باشد شاهد افزایش کمی و کیفی فعالیت ها آن می باشیم.
عضو سابق هیات مدیره بانک افزود : در مقطع تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک خود شاهد پیگیری ها و فرآیند سخت و طولانی آن بودم که این تلاش ها منتج به تاسیس و راه اندازی اولین شرکت تخصصی تامین سرمایه در کشور شد.
دکتر سهمانی به اهمیت فعالیت های شرکت تامین سرمایه بانک اشاره کرد و افزود : این شرکت جایگاه ویژه ای در هر دو بازار سرمایه و مسکن دارد و جز حلقه های بسیار مهم بازار مسکن و مالی است .
وی اشاره ای کوتاه به شرکت تامین آتیه کارکنان کرد و افزود : یکی از دغدغه های جدی مدیرعامل بانک اقدام در راستای حرکت جدی و مناسب برای افزایش کیفیت عملکرد این شرکت می باشد که باتوجه به حمایت بانک و کارکنان ، مطمین هستم که برنامه های خوبی در آینده برای این شرکت روی خواهد دهد.
وی با قدردانی از زحمات بهروز امیدعلی مدیر سابق شرکت تامین سرمایه و مدیر جدید شرکت تامین آتیه کارکنان بانک و با اشاره به سوابق درخشان تحصیلی و کاری دکتر سید محسن فاضلیان برای وی در سمت مدیر شرکت تامین سرمایه آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه دکتر سید محسن فاضلیان مدیر جدید شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با قدردانی از زحمات مدیر سابق این شرکت گفت : آمار و ارقام تاریخی نشانگر این است ، هنگامی که بخش مسکن و مستغلات توانسته به لحاظ اقتصادی پاسخگوی مناسبی برای فرصت های سرمایه گذاری باشد شاکله اقتصادی کشور نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.
مدیر جدید شرکت تامین سرمایه بانک افزود : اهمیت این فرصت های سرمایه گذاری به حدی است که در این بخش برای تحقق برنامه های چشم اندازی مبالغی بیش از 50 الی 100 میلیارد ریال منابع وجود دارد.
دکتر فاضلیان گفت : آمارها بیانگر این است که امروزه بیش از هزاران میلیارد ریال نقدینگی در جامعه وجود دارد که برای رسیدن به این منابع مالی مشکلات عدیده ای نیز وجود دارد بنابراین امیدوارم باتوجه به تشکیل زنجیره مالی بخش مسکن و مستغلات گام های موثر و چشم گیری در راستای تحقق اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارایه راه حل و راهکارهای مطلوب برای این بخش برداشته شود.
وی افزود : این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه تعامل کاری مثبت و اثربخش ، همفکری ها و ارزیابی عملکرد مستمر بر مدیران و کارکنان شرکت تامین سرمایه حاکم گردد.
شایان ذکر است در جریان این مراسم بهروز امید علی مدیر سابق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن گزارشی از عملکرد یکساله خود را ارایه کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/12/24