پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

از سوی بانک مسکن تسهیل شد:

شرایط پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز به زوجین

بانک مسکن به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به مشتریان، شرایط پرداخت تسهیلات در قالب اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وصندوق پس انداز مسکن یکم زوجین را تسهیل کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،از این پس تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجین بدون توجه به تاریخ ازدواج پرداخت می شود.
 شرط ازدواج اول در پرداخت تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و همچنین تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم حذف شده است.
بر اساس این گزارش،همچنین از این پس در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن نیز ارایه معرفی نامه برای سازنده از سوی کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ضروری نیست و تمامی سازندگان مسکن بدون الزام به عضویت در کانون و یا ارایه معرفی نامه از کانون می توانند از مزایای طرح تضمین استفاده نمایند .
آخرین بروزرسانی 1395/4/23