آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد از سوی بانک مسکن

در تداوم فعالیت های خیرخواهانه بانک مسکن و مشتریان صورت گرفت:

آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد از سوی بانک مسکن

با کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، هفت زندانی دیگر جرایم مالی به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ، مجموع جرایم مالی این افراد که از سوی کارشناسان ستاد دیه استان تهران شناسایی و به بانک مسکن معرفی شده بودند؛ مبلغ 000ر000ر174 ریال بود که از کمک های نقدی کارکنان بانک مسکن و مردم پرداخت شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مددکاران این ستاد طی سخنانی با اشاره به اینکه بیشترین دلایل ورود افراد به زندان ها مسایل مالی است، از اقدام خیرخواهانه کارکنان و مشتریان بانک مسکن در خصوص ازادکردن زندانیان جرایم غیر عمد تقدیر کرد.
شایان ذکر است بانک مسکن در راستای ایفای نقش مسوولیت اجتماعی خود اقدام به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می کند که بر این اساس هموطنان نیکوکار می توانند از طریق واریز کمک های مالی خود به حساب شماره 6280231522222222 بانک مسکن نزد شعبه مرکزی تهران، در انجام فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد با بانک مسکن سهیم شوند.
آخرین بروزرسانی 1395/5/19