نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد؛

افزایش شعب مامور بانکداری شرکتی در بانک مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تحقق برنامه‌ریزی افزایش شعبی که نسبت به جذب مشتریان بانکداری شرکتی اقدام می‌کنند، خبر داد.

محمدحسن علمداری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با بیان اینکه در سال ۹۷ فقط ۱۳ شعبه در تهران و دیگر استانها ماموریت جذب مشتریان بانکداری شرکتی را داشتهاند، گفت: با توجه به تدوین سیاستهای اعتباری سال ۹۸، تعداد شعب مامور در امر بازاریابی بانکداری شرکتی در سال گذشته افزایش یافته است؛ طوری که شعبه مستقل مرکزی تهران، تمام شعب ممتاز سراسر کشور و نیز شعب مراکز استانها به جمع شعبی که در حوزه بانکداری شرکتی ماموریت دارند، اضافه شدهاند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال سایر شعبی که مشتری واجد شرایط استفاده از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن را داشته باشند، به تشخیص مدیر استان و مدیریت اعتباری بانک میتوانند به حوزه ارایه خدمات بانکداری شرکتی ورود کنند.

علمداری با تاکید بر اینکه موضوع تعیین حد اعتباری در بانکداری شرکتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که سقف ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان بانکداری شرکتی بر اساس حد اعتباری آنها تعیین می شود، گفت: توان مالی و فنی مشتری و آخرین وضعیت صورتهای مالی آن شرکت در تعیین حد اعتباری نقش دارد. ضمن اینکه رتبه اعتبارسنجی مشتری باید حتما «به بالا باشد.
 علمداری خاطرنشان کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه مسکن و ساختمان و صنایع مرتبط، در صورتی که از توان فنی مناسب برخوردار بوده، پروانه اشتغال مهندسی داشته باشند، عضو انجمنهای صنفی ساخت و ساز باشند و رزومه کاری مناسبی نیز از حداقل سابقه فعالیت پنج ساله خود ارایه کنند، میتوانند در صورت تمایل از خدمات بانکداری شرکتی بانک مسکن برخوردار شوند.

وی یادآور شد: بانک متناسب با داراییهای زودنقد شونده یک شرکت، سقف برخی از انواع خدمات تسهیلاتی و تعهدی قابل ارایه به مشتری را تعیین میکند.
وی با بیان اینکه حد اعتباری مشتریان بانکداری شرکتی سالانه یک نوبت محاسبه میشود، تاکید کرد: از زمان محاسبه و کسب رتبه لازم، مشتری میتواند به مدت یکسال تا سقف تعیین شده از انواع خدمات بانکی بهرهمند شود. در این بین بر خلاف پروندههای سایر مشتریان بانک، بهرهگیرندگان از خدمات بانکداری شرکتی به تشخیص شعبه میتوانند از انواع خدمات همچون دریافت تسهیلات، ضمانتنامههای بانکی، تضمین معاملات نسیه و ... برخوردار شوند و نیازی به بررسی درخواست آنها در کمیته اعتباری مرکزی بانک نیست. بنابراین روند ارایه خدمات در بانکداری شرکتی بسیار سریعتر از روندی است که برای مشتریان عادی طی میشود.

علمداری با بیان اینکه در سیاستهای اعتباری سال ۹۹ یک فصل مستقل به سیاستهای بانکداری اعتباری اختصاص داده شده است، این امر را از اولویتهای بانک مسکن در سال پیشرو خواند که منافع دوسویه برای بانک و مشتریان دارد؛ به این ترتیب که مشتریانی که صرفا بخشی از خدمات بانکی خود را از بانک مسکن دریافت میکردند، در صورت پیوستن به جمع مشتریان بانکداری شرکتی، تمام خدمات مورد نیاز خود را از این بانک دریافت میکنند و در مقابل از امتیازهای ویژه تا سقف مشخص و نیز تخفیف کارمزدهای بانکی برخوردار میشوند. در واقع بانک به مشتری تضمین میدهد طی یک سال تا سقف اعتباری مشخص هر نوع خدمتی در هر زمانی که مورد نیاز شخص یا شرکت فعال بخش مسکن و ساختمان بود را بدون فوت وقت ارایه کند.

آخرین بروزرسانی 1399/3/1