نمایش اخبار نمایش اخبار

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی جزییات کارنامه تسهیلات دهی بانک مسکن در حوزه حمایت از سیل زدگان فروردین ماه ۹۸ حاکی از آن است که تا تاریخ ۸ خردادماه سال جاری، با گذشت بیش از ۱۴ ماه از روند پرداخت تسهیلات به سیل زدگان، از مجموع ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی به مدیریت شعب، تا تاریخ مذکور معادل 87 درصد از اعتبار در قالب تسهیلات تخصیص پیدا کرده است. آنطور که عملکرد مدیریت شعب بانک مسکن در استان های مختلف نشان می دهد از مجموع ۲۲ استان تا تاریخ ۸ خرداد ماه، استان های کرمان، زنجان، گلستان و سیستان و بلوچستان تقریبا معادل ۱۰۰ درصد از اعتبار ابلاغی را برای پرداخت سه نوع تسهیلات بازسازی، تعمیر و تامین امور معیشتی مصرف نموده اند. این موضوع نشان می دهد بانک مسکن در راستای حمایت از هموطنان سیل زده از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همواره با تمام توان و آمادگی در راستای پرداخت تسهیلات به این گروه، تلاش کرده است. همچنین گزارش عملکرد مدیریت شعب بانک مسکن در استان های مختلف نشان می دهد از 22 استان یادشده 17 استان بیش از ۹۰ درصد اعتبار ابلاغی خود را به متقاضیان اخذ تسهیلات قرض الحسنه برای جبران خسارات ناشی از سیل سال گذشته اختصاص داده اند. مطابق با این گزارش، بانک مسکن از آغاز پروسه تسهیلات دهی به سیل زدگان تا هشتم خردادماه امسال مجموعا رقمی معادل 822 میلیارد و 862 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تسهیلات به سیل زدگان کشور اعطا کرده که معادل 87 درصد از اعتبار ابلاغی به مدیریت شعب بوده است. به این ترتیب رقمی معادل 127 میلیارد و 137 میلیون و 600 هزار تومان از اعتبار ابلاغی جهت پرداخت تسهیلات به سیل زدگان باقی مانده است. آنطور که این گزارش نشان می دهد تا هشتم خردادماه امسال، 38 هزار و 712 فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن از ابتدای وقوع سیل مذکور در بسیاری از استان های کشور، با آمادگی کامل جهت اختصاص کمک های نقدی و غیرنقدی و همچنین تخصیص اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در کنار هموطنان آسیب دیده در استان های کشور بود. به طوری که تلاش اعتبار ویژه ای را برای کمک به آسیب دیدگان جهت بازسازی، تعمیر و تامین امور معیشتی اختصاص دهد.

راه‌اندازی زیرساخت امضای دیجیتال کارت هوشمند ملی در بانک مسکن

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن اعلام کرد: بــرای اولین بار زیرســاخت کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال با همکاری سازمان ثبت احوال در محصولات بانکی توسط بانک مسکن مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، ساسان شیردل گفت: بانک مسکن اولین بانکی است که از زیرساخت­ های مربوط به استفاده از کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال برخوردار است لذا به دنبال فراهم کردن زمینه­ های حقوقی هستیم تا از این ظرفیت­ ها به شکل فراگیر استفاده کنیم تا در نهایت نیازی به حضور مشتری برای امضای قرارداد در شعبه نباشد.
وی با بیان اینکه در تلاش هســتیم تا تمامی نیازمندی هــا را از طریــق درگاه‌هــای بانــک انجام‌پذیر کنیم، گفت: در همین راستا اخیرا تمامی فرآیند درخواست تسهیلات به شکل مکانیزه و غیرحضوری از طریق پرتال بانک مسکن اجرایی شده است.
شــیردل افزود: یکــی از دغدغه‌هایی که با آن روبه‌رو هســتیم، تعداد سیستم‌ها در شعب اســت و به منظور حل ایــن معضل، کلیه حسابها را به سیستم متمرکز، انتقــال خواهیــم داد و امسال به غیــر از تعداد محدودی حســاب که تعیین تکلیــف خواهند شــد، دیگر سپرده‌ای در سیســتم نوین وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حوزه پشــتیبانی نیز در برخی استان‌ها مشــکلاتی وجود داشت اما به منظور رفع این مشــکلات، تقویت واحد پشتیبانی در دســتور کار قرار گرفت و تا پایان شــهریورماه ســال جاری، سیستم تسهیلات و خزانه‌داری را به عنوان یکی از اجزای سیســتم بانکداری متمرکز راه‌انــدازی خواهیم کرد.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن گفــت: همچنیــن سیســتم «خوددریافــت» از تمام شــعب جمع‌آوری خواهد شد و سیستم یکپارچه متمرکز در تمامی سطوح پیاده‌سازی می‌شود.
وی تصریح کرد: در ستاد نیز زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی سازمان الکترونیکی انجام شده و امیدوارم تا سه ماه آینده به عنوان اولین سازمان در کشور، موفق به اجرای آن شویم.
وی بــا اشــاره بــه بانکــداری اجتماعی یا بانکــداری مبتنــی بــر رســانه‌های اجتماعی گفت: اطلاع‌رسانی موبایل‌بانک و سرویس‌های داخلــی و خارجی بانک در حــال برنامه‌ریزی، تامین و راه‌اندازی است.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات به طرح آرشــیو دیجیتال بانک اشــاره کرد و افزود: با توجــه به امضای دیجیتــال می‌توان ســطح امنیت اســناد و مدارک بانــک را ارتقا بخشــید و این طرح تا انتهای ســال جاری در شعب اجرایی خواهد شد.
شــیردل ادامه داد: نســخه جدید همراه‌بانک مســکن ارایه شــده و با توجه بــه محدودیت بعضی از سیســتم‌عامل‌ها، نســخه غیروابسته به سیســتم عامل را تا ســه ماه آینــده ارایه خواهیم کرد تا کاربران انواع تلفن‌های همراه بدون دردسر یا پرداخت هزینه مضاعف بتوانند از همراه‌بانک مسکن بهره‌مند شوند.
وی گفــت: همــراه بــا توســعه تمام ســرویس‌های یکپارچه، افتتاح حســاب جدید احراز هویت و افتتاح درخواســت تسهیلات به مرور در نسخه‌های آتی ارایه خواهد شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشــریح طرح تحول دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: واحدهای بانک به شکل جدی در این حوزه ورود کرده اند. این طرح هم در حوزه اجرا و هم طرح‌ریزی و آینده‌نگری در حال بررسی و اجرا است.
شــیردل تاکید کرد: انتظار ما از کارکنان، ورود دقیق اطلاعات و اجــرای کامل فرایندها در شعب و تبلیغ و سوق دادن مشتری‌ها برای استفاده بیشتر از فضاهای دیجیتال و درگاه‌های الکترونیکی این بانک است.
آخرین بروزرسانی 1399/3/22