نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیرعامل بانک مسکن:

بانک مسکن باید نقش رهبری خود در نظام تامین مالی مسکن را ایفا نماید

دکتر بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نیز در این نشست با اشاره به تاکید آیات قران کریم و به خصوص آیه 80 سوره نحل مبنی بر اینکه بیوت انسان محل سکنه است گفت: ما خوشحالیم که در بانک مسکن در راستای چنین نقشی فعالیت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن وی در ادامه در خصوص نقشه راه بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن افزود:بانک مسکن به استناد اساسنامه آن یک بانک تخصصی است که در حوزه مسکن، خرید و ساخت ،تولید مصالح ساختمانی و حمایت از انبوه سازان فعالیت می کند. از طرفی طبق سیاست های اصل 44 بانک مسکن جزو بانک های توسعه ای است که به اجرای سیاست های توسعه دولت در این بخش کمک کند.
وی در خصوص بانکداری سرمایه گذاری و تامین مالی بلندمدت به عنوان ماموریت سوم بانک مسکن گفت:یکی از تفاوتهای بانک های تجاری و توسعه ای سرمایه گذاری این است که بانک های تجاری سرمایه در گردش را با تاکید بر سرمایه در گردش وبه صورت کوتاه مدت تامین می کنند اما بانک های توسعه ای با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه تامین سرمایه و تامین مالی بلندمدت می کنند که در این خصوص خوشبختانه بانک مسکن با مجوزی که ازسازمان بورس گرفته مجوز ایجاد اولین تامین سرمایه را در کشور را دریافت کرده است .
بت شکن یادآور شد:چهارمین ماموریت بانک مسکن به عنوان بانک رهنی به عنوان تامین مالی با استفاده از انتشار انواع اوراق بهادار است که بر اساس این ماموریت بانک مسکن به دنبال چشم اندازی است به عنوان نقش رهبر در نظام تامین مالی تا در این راستا خطوط اصلی کسب و کار بانک را که در واقع خطوط تجاری بانک هست را ترسیم کنیم 
مدیرعامل بانک در ادامه سخنان خود به بیان خطوط کسب و کار بانک مسکن پرداخت و افزود:دربعد تخصصی از یکطرف دیرینه و قدمت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی است به منظور تجهیز منابع پس اندازی با تاکید خاص بر حساب های تعهدی و اعطای تسهیلات به آحاد مردم برای خرید یا ساخت واحد مسکونی به عنوان بانکداری خرد در حوزه مسکن و از طرفی دیگر برای انبوه سازان،پیمانکاران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تسهیلات را فراهم می کنیم که این برگرفته از ماموریت قدیمی بانک مسکن با 1260 شعبه و 13 هزار نفر بانکدار است .
وی ادامه داد: از طرفی دیگر انتظار دولت این است که بانک مسکن طبق اصل 44 به عنوان بانک دولتی باقی خواهد ماند تا نقش توسعه ای خود را به عنوان ابزار دولت برای اعمال سیاست های آن ایفا نماید . بنابراین خط دوم کسب و کار بانک مسکن بانک توسعه ای است 
بت شکن با بیان این مطلب که خط سوم کسب و کار بانک مسکن بانکداری سرمایه گذاری است افزود: ویژگی مشخص تامین مالی مسکن بلندمدت بودن آن است و این مراجعه به بازار سرمایه را اجتناب ناپذیر می کند و در نهایت بانکداری رهنی خط دیگر کسب و کار بانک مسکن است که از راه های تامین مالی بانک های رهنی به منظور راه اندازی بازار رهن ثانویه انتشار اوراق رهنی یا مشارکت صورت می گیرد 
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به وجود قوانین حوزه تامین مالی مسکن اشاره کرد و افزود: بعد از انقلاب قوانین مترقی از جمله قانون حمایت و ساماندهی عرضه مسکن مطرح شد که به شکل مشخص ایجاد بازار رهن ثانویه به پشتوانه اوراق مشارکت تسهیلات رهنی ،راه اندازی شرکت های تامین سرمایه و انتشار انواع اوراق مشارکت به شکل صریح در قانون امده است 
وی بااشاره به اینکه قانون دیگر قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی است که تکالیف مشخصی نیز در آن آورده شده است خاطرنشان ساخت:قانون جدیدی که یک ماه اخیر شورای نگهبان تصویب کرده و آیین نامه های اجرایی آن در وزارت اقتصاد در حال تدوین است که بعضی از مواد این قانون بستر مناسبی برای توسعه نظام تامین مالی فراهم می کنداز جمله ماده 2 انتشار صکوک اجاره ،ماده 6 انتقال بدهی شرکت های دولتی به دولت، ماده 14 مستثنی شدن نهاد واسط از تشریفات قانون محاسبات عمومی، ماده 16 افزایش سرمایه و بازسازی ساختار مالی بانک ها و ماده 18انتشار اوراق مشارکت به اتکای مطالبات جاری و راه اندازی شرکت های رتبه بندی می توان اشاره کرد .
دکتر بت شکن گفت: اگر حاکمیت از بانک مسکن می خواهد نقش رهبری و پیشگامی را در نظام تامین مالی مسکن ایفا کند باید این نقش را در سه محور تاثیر گذاری در مقامات بالادست، مشتریان وشرکت ها و طرح های بزرگ نشان دهد .
مدیرعامل بانک مسکن انجام این وظایف محوله را در مقابل در مقامات بالادست در چهار حوزه بانک مرکزی،وزارت راه و شهرسازی،وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برشمرد و افزود:شایسته است بانک مسکن با بانک مرکزی ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد نه اینکه فقط مفعول باشد بلکه در تدوین سیاست های اعتباری نقش فعال و موثری داشته باشد که تجربه و نمونه مشخص آن صندوق پس ا نداز مسکن یکم است که راه اندازی شد.بنابراین اگر بانک مسکن می خواهد نقش پیشگامی را داشته باشد باید تعامل سازنده با بانک مرکزی در تدوین سیاست ها داشته باشد.
وی افزود: مهم ترین ویژگی بانک مسکن و بانک های توسعه ای این است که بواسطه انباشت تجربه و ارتباط مستقیم با مشتریان بهترین رابط بین مرجع سیاستگذار بخش مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی و بخش های اقتصادی و مردم است که خوشبختانه این تعامل در حال حاضر برقرار است بنابراین هرموردی که در بخش مسکن قرار است در وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری شود نظر تخصصی بانک مسکن نیز گرفته می شود و این نقش رهبری بانک مسکن در تدوین سیاست های این بخش را نشان می دهد.
به گفته دکتر بت شکن بانک توسعه ای یعنی اینکه بتواند ابزاراعمال سیاست های توسعه ای دولت در بخش مسکن باشد بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اگر قرار است برنامه ششم تدوین کند و یا بودجه سالانه در بخش مسکن و ساختمان تدوین کند باید نظر تخصصی بانک مسکن را داشته باشد تا آن سیاست موفق عمل کند و در نهایت مهم ترین کاری که بانک مسکن می تواند انجام دهد توسعه و تعمیق نظام تامین مالی از طریق راه اندازی بازار اولیه و ثانویه رهن است و ایفای نقش ضد نوسان های تجاری تا در مواقع رکورد با استفاده از توان تسهیلات دهی به وزارت اقتصاد کمک کند. 
وی در ادامه مشتریان اصلی بانک مسکن را سه گروه عمده احاد مردم یعنی افراد حقیقی .شرکت های ساختمانی پیمانکاری انبوه سازی و شرکت ها و طرح های بزرگ کشور و همچنین سازمان ها و موسسات مالی به منظور حمایت از سیاست ها و طرح های سیار بانک ها در بخش بافت فرسوده،خرید و ساخت واحد مسکونی و ...عنوان کرد. 
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر این مطلب که دربانک مسکن مشتری مداری رویکرد قالب ماست وبیان اینکه ما محصول عمومی مثل همین صندوق پس انداز مسکن یکم برای مشتریان پر تعداد داریم گفت:یکسری مشتریان ما شرکت ها هستند که یک محصول نمی خواهند بلکه خدمات گسترده برای کسب و کار ، ضمانت نامه ،خدمات ارزی ،خدمات حواله ای می خواهند ولی آنچه مهم است ارایه خدمت به شرکت های بزرگ است که بانک باید راهکار های متنوع بانکی و مالی برای طرح های ویژه را خلق نماید 
به گفته بت شکن صندوق پس انداز ساخت مسکن ،صندوق پس انداز مسکن یکم ،حساب ممتاز ،حساب پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز مسکن عادی برای اشخاص حقیقی ، تسهیلات ساخت به اتکای حساب جاری ، تسهیلات ساخت به اتکای حساب های تعهدی، انتشار گواهی سپرده خاص ، اعتبار در حساب جاری، خرید دین و یا خدمات امانی برای شرکت های ساختمانی خدماتی است که بانک مسکن ارایه می دهد. 
مدیرعامل بانک در خصوص شرکت ها و طرح های بزرگ که راهکار مالی می خواهند نه یک محصول یا خدمت تصریح کرد: مهم ترین راهکارهایی که میتوانیم به این شرکت ها ارایه دهیم خدمات مدیریت دارایی ها، تامین مالی پروژه، تامین مالی ساختاریافته ، تسهیلات سندیکایی ، انتشار اوراق مشارکت ، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه آن نهادها، خدمات مشاوره ای تامین مالی، راه اندازی انواع صندوق زمین و ساختمان وانتشار انواع اوراق بهادار است 
بت شکن با تاکید بر نقش بازار سازی و نهادسازی بانک مسکن گفت: بازار اصلی که ایجاد می کنیم بازار رهن ثانویه است که برای ایجادآن باید خدمات بیمه ای اعتباری بدهیم و تسهیلات رهنی را بخریم و به استناد آن اوراق مشارکت منتشر کنیم در نهاد سازی نیز باید شرکت پس انداز منطقه ای و یا شرکت رتبه بندی اعتباری ایجاد کنیم .
وی ایجاد گروه مالی بانک مسکن با حضور شرکت تامین سرمایه، کارگزاری، لیزینگ، بیمه و شرکت خدمات فنی نظارتی و تضمین ساختمان را برای ابزارسازی در این حوزه پیشنهاد کرد.
مدیرعامل بانک مسکن ایفای این نقش بانک مسکن را نیازمند یکسری الزامات دانست و افزود: تهیه لایحه بانک توسعه ای ،صدور مجوز بیمه تخصصی مسکن ، افزایش سرمایه بانک های توسعه ای و تسویه و تهاتر مطالبات از دولت را ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یارانه مابه التفاوت سود ،صدور مجوز تضمین تسهیلات و پیش بینی سرفصل مشخص بانک های توسعه ای در بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی،صدور مجوز صندوق های جدید پس انداز ،مجوز موسسات پس انداز و تسهیلات ،کاهش سپرده قانونی بانک های توسعه ای ،مجاز کردن عملیات لیزینگ مسکن، افزایش سقف خرید و ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی ،صدور مجوز نهاد اعتبار سنجی ،مجوز اوراق مشارکت رهنی و انواع اوراق بهادار ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و پشتیبانی سیاست های تامین مالی بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله این الزامات است.
آخرین بروزرسانی 1394/7/26