اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل نقدینگی و خزانه داری

بازگشت

اداره کل نقدینگی و خزانه داری - معاون

روح اله رشیدی
اداره کل نقدینگی و خزانه داری - معاون
تلفن : 021-66707069
نمابر : 021-66707069
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول

ساختار سازمانی ساختار سازمانی