اداره کل حقوقی اداره کل حقوقی

بازگشت

اداره کل حقوقی - معاون دعاوی

حمیرا درم بخش
اداره کل حقوقی - معاون دعاوی
تلفن : 021-88200297
نمابر : 021-88200295
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی