اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

بازگشت

معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان

هادی کاهه
معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان
تلفن : 021-64572261
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴

ساختار سازمانی ساختار سازمانی