اداره کل تجهیز و پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی

بازگشت

رییس اداره کل تجهیز و پشتیبانی

ابوالفضل صدری
رییس اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن : 021-26204590
نمابر : 021-26204590
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8

ساختار سازمانی ساختار سازمانی