اداره کل مهندسی و املاک اداره کل مهندسی و املاک

رییس اداره کل مهندسی و املاک
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26206215
نمابر : 021-26206215
معاون اداره کل مهندسی و املاک
آدرس پستی : آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن :
نمابر :
اداره کل مهندسی و املاک - معاون املاک
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26203492
نمابر : 021-26203492
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی