اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

بازگشت

اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی

داود قربانی
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی
تلفن : 021-88797821
نمابر : 021-88797821
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی