اداره کل امور بین الملل اداره کل امور بین الملل

رییس اداره کل امور بین الملل
تلفن : 021-26231371
نمابر : 021-22034504
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸

معاون ستادی و پشتیبانی اداره کل امور بين الملل
آدرس پستی : آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک ۸
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-22034504
معاون اجرایی اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-22034504
معاون خارجه اداره کل امور بین الملل
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفريقا سابق) بالاتر از خيابان اسفنديار كوچه ارمغان شرقي پلاك8 طبقه چهارم
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-22034504

ساختار سازمانی ساختار سازمانی