اداره کل حفاظت پرسنلی اداره کل حفاظت پرسنلی

بازگشت

رییس اداره کل حفاظت پرسنلی

مرتضی حسینی
رییس اداره کل حفاظت پرسنلی
تلفن : 021-88875140
نمابر : 021-82932721
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی